Tilitystiedot konekielisesti

Palvelujen tuottaja voi toimittaa tilitystiedot konekielisesti, kun hän on sopinut suorakorvausmenettelyyn liittymisestä Kelan kanssa. Tilitystiedot toimitetaan Kelaan kerran viikossa, ellei palvelujen tuottaja ole sopinut Kelan kanssa muusta toimittamisvälistä. Konekielisten tilitystietojen lisäksi palvelujen tuottajan on toimitettava Kelaan myös lääkärin allekirjoittamat alkuperäiset tutkimus- ja hoitomääräykset (SV3, SV 3a, SV 3FM tai soveltuvilta osilta täytetty SV 120, SV126) maksukerroista, joihin sisältyy tutkimuksen ja hoidon korvaus. Tutkimus- ja hoitomääräyslomakkeita ei kuitenkaan tarvitse toimittaa Kelaan radiologisten ja laboratoriotutkimusten osalta. Lomakkeet toimitetaan Kelaan samassa järjestyksessä kuin maksukerrat ovat tilityksessä.

Palveluntuottajan tulee säilyttää määräyslomakkeen tiedot tietojärjestelmässään tai paperilla, esimerkiksi kun kyseessä on laitoksen ulkopuolelta tullut määräys. Määräyslomakkeen säilytysaika on 2 vuotta määräyspäivästä lukien. Kela voi pyytää jälkikäteen määräyslomakkeet nähtäväksi.

Palvelujen tuottajan on hävitettävä turhaan tulostetut lomakkeet.

Tilitykseen liitetään selvitys vastaanottokäynneistä, tutkimuksista tai hoitotoimenpiteistä, jotka on annettu, kun palvelujen tuottaja on liittynyt tilitysten konekieliseen toimittamismenettelyyn. Konekielisesti ei voida toimittaa tilityksiä suuhygienistin antamasta hoidosta eikä veteraanien tai miinanraivaajien hammashoidosta.

Tilitys koostuu maksukerroista. Maksukerralla tarkoitetaan asiakkaan samalla kertaa maksamia tai häneltä laskutettuja SVL:n mukaan korvattavia lääkärinpalkkiota sekä tutkimus- ja hoitokustannuksia. Yhteen tilitykseen voi sisällyttää vain saman kalenterivuoden aikana maksettuja tai laskutettuja kustannuksia.

Palvelujen tuottaja toimittaa tilitykset Kelaan käyttämällä tilitystietojen välityspalvelua. Tarkemmat ohjeet tilitystietojen välityspalvelusta.