Tilitystiedot lomakkeilla  

Tilityslomakkeelle, SV 132, tai vastaavalle lomakkeelle merkitään jokaisen asiakkaan nimi ja henkilötunnus, kustannukset, SVL:n mukainen korvaus ja omavastuuosuus. Omavastuuosuudesta ilmoitetaan maksupäivä tai annetun tilisiirron eräpäivä. Tilityksen tekijä vahvistaa lomakkeella annetut tiedot allekirjoituksellaan.

Palvelujen tuottaja toimittaa tilityslomakkeen liitteenä selvitykset annetuista hoidoista tai tehdyistä tutkimuksista vastaavilla lomakkeilla.

Palvelujen tuottaja voi käyttää tilitystietojen toimittamisessa Kelan lomakkeiden sijasta myös omia lomakkeitaan, jos ne on hyväksytty Kelassa. Lomakkeet lähetään hyväksyttäväksi lomakkeet@kela.fi