Tilitystietojen toimittaminen Kelaan

Tilitys on toimitettava Kelan vakuutuspiiriin 6 kuukauden kuluessa palvelun antamisesta, jolla tarkoitetaan toimenpiteen suorittamispäivää.

Kelalle toimitettavissa tilityksissä ei ilmoiteta sairausvakuutuskorvauksen ulkopuolelle jää-viä kustannuksia, eikä tekemättömistä toimenpiteistä perittyjä maksuja. Poikkeuksena ovat suun tutkimukset SAA01, SAA02 ja SAA03. Ne pitää ilmoittaa vaikka niistä ei olisi annettu korvausta, koska Kela tarvitsee tiedon suun tutkimustarpeen tiheydestä.