Toimeentulotuen Kela-siirto

Suomen eduskunta päätti maaliskuussa 2015, että perustoimeentulotuki siirtyy vuoden 2017 alusta Kelan hoidettavaksi. Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa toimeentulotukijärjestelmää, vähentää asiakkaiden asioimista monella eri luukulla, lisätä tuen hakijoiden yhdenvertaisuutta sekä tehostaa henkilöstövoimavarojen käyttöä. 

Eduskunta edellyttää, että uudistuksen vaikutuksia seurataan ja arvioidaan. 

  • Miten toimeentulotuen asiakasmäärät kehittyvät?
  • Muuttuvatko tuen kustannukset?
  • Tukeeko uudistus tuen luonnetta väliaikaisena, itsenäistä suoriutumista edistävänä ja syrjäytymistä ehkäisevänä taloudellisena etuutena?

Tietoa Kela-siirron vaikutuksista ja uudesta toimeentulotukijärjestelmästä

Perustoimeentulotuen Kela-siirron tutkimus keskittyy yhtäältä Kela-siirron vaikutuksiin ja toisaalta uuden toimeentulotukijärjestelmän toimivuuteen eri näkökulmista. 

  • Ensimmäinen lähestymistapa edellyttää ennen–jälkeen-tietoa sekä siirron vaikutuksia arvioivaa tutkimusotetta. 
  • Jälkimmäinen lähestymistapa painottaa Kelan toiminnan tarkastelemista uuden toimeentulotukijärjestelmän kehyksessä uudistuksen jo toteuduttua. 

Eri osatutkimuksista koostuva tutkimuskokonaisuus tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää toimeentulotukijärjestelmän ja Kelan oman toiminnan kehittämisessä. Osatutkimukset toteuttaa Kelan tutkimusryhmä yhteistyössä Kelan muiden yksiköiden sekä muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa.

Laaja tutkimus vaatii paljon osaamista

Tutkimushankkeen vastuututkijana toimii Kelan johtava tutkija Minna Ylikännö. Hänen lisäkseen hankkeessa on viisi tutkijaa: erikoistutkijat Ilpo Airio (vv.), erikoistutkija Markku Laatu, erikoistutkija Antti Veilahti sekä tutkijat Hanna-Mari Heinonen ja Tuija Korpela. Lisäksi hankkeessa työskentelee ma. tutkimusassistentti Simo Raittila.

Tutkimusryhmästä löytyy osaamista rekisteritutkimuksesta, kysely- ja haastattelututkimusten tekemisestä sekä poliittisten reformien arvioinnista.

Kelan tutkimusryhmä tekee hankkeessa yhteistyötä muiden tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Yhteistyökumppanimme ovat 

  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
  • Helsingin yliopisto
  • Turun yliopisto
  • SOSTE ja
  • Kuntaliitto.

Toimeentulotuen Kela-siirtoa tutkitaan myös meneillään olevassa laajassa TITA-tutkimushankkeessa, jossa on mukana Kelan tutkimusryhmän tutkijoita (mm. Minna Ylikännö, Markku Laatu ja Tuija Korpela). Hankkeessa tehdään yhteistyötä Turun yliopiston, Helsingin yliopiston Social och kommunalhögskolanin, Itä-Suomen yliopiston ja THL:n kanssa.

TITA-hanketta johtaa professori Mikko Niemelä Turun yliopistosta. 

Blogikirjoitukset

Seminaariesitykset

Tilastot

Yhteystiedot

Johtava tutkija Minna Ylikännö (ma. professori, Turun yliopisto), puh. 050 564 1456
Erikoistutkija Ilpo Airio, puh. 020 63 41954 (vv. 8/2018 asti)
Tutkija Hanna-Mari Heinonen, puh. 050 348 0372
Erikoistutkija Markku Laatu, puh. 050 576 8928
Tutkija Tuija Korpela, puh. 050 331 3506
Erikoistutkija Antti Veilahti, puh. 020 6341277 
Tutkimusassistentti Simo Raittila, puh. 020 6341962

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@kela.fi

Lue lisää