Muiden etuuksien vaikutus perustoimeentulotukeen

Perustoimeentulotuki on viimesijainen tuki, ja sen määrään vaikuttavat kaikki käytettävissäsi olevat tulot ja varat. Tuloiksi lasketaan myös muut sosiaalietuudet.

Perustoimeentulotuen viimesijaisuus tarkoittaa sitä, että sinun pitää kykysi mukaan huolehtia omasta ja perheesi toimeentulosta sekä hakea ensin kaikki muut etuudet, joihin sinulla saattaa olla oikeus. Ensisijaisia Kelan etuuksia ovat esimerkiksi työttömyysturva, perustulo, asumisen tuet, eläkkeet, opintotuki, vanhempainpäivärahat, sairauspäiväraha, lastenhoidon tuet ja elatustuki.

Voit kuitenkin hakea perustoimeentulotukea siinä tapauksessa, että et ole vielä ehtinyt saada päätöstä ensisijaista etuutta koskevaan hakemukseesi tai et ole vielä lainkaan hakenut ensisijaisia etuuksia. Perustoimeentulotuki voidaan myöntää ennakkona odotettavissa olevaa etuutta vastaan. Silloin myönnetty perustoimeentulotuki vähennetään ensisijaisesta etuudesta.

Lue lisää