Toimi näin, kun lomautat työntekijän

Lomautusilmoitus

Tee lomautusilmoitus TE-palvelujen ohjeiden mukaisesti. Lisäohjeita saat TE-palvelujen työnantaja- ja yrittäjäasiakkaan puhelinpalvelusta tai Oma asiointi -verkkopalvelusta.

Lomautusilmoitusta ei tarvitse toimittaa Kelaan.

Työttömyysturva

Ohjaa lomautusilmoituksen saanut työntekijä ilmoittautumaan työnhakijaksi TE-palveluihin viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä.

Ohjaa lomautettava työntekijä hakemaan työttömyysturvaa ensisijaisesti työttömyyskassasta, jos hän on kassan jäsen. Työntekijä voi tarkistaa kassan jäsenyyden ammattiliitostaan. Kassa neuvoo työttömyysturvan hakemisessa.

Jos työntekijä ei ole työttömyyskassan jäsen, ohjaa hänet hakemaan työttömyysturvaa Kelasta.

Osa-aikaisesti lomautettu voi saada täyttä työttömyysetuutta kokonaan lomautetuista päivistä tai soviteltua työttömyysetuutta, jos lomautuksessa työaikaa lyhennetään päivittäin. Myös työnantaja voi tarkastella asiaa kela.fistä löytyvällä peruspäivärahan määrän laskurilla.

  • Kela saa tiedot palkkatuloista tulorekisteristä. Kela hyödyntää näitä tietoja hakemusten käsittelyssä. Tarvittaessa Kela pyytää työntekijältä lisätietoja.

Ulkomainen työntekijä

Jos työntekijä on tullut Suomeen EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä tai Isosta-Britanniasta, hän hakee työttömyysturvaa aina Suomesta. Työttömyysturvaa haetaan Suomesta, vaikka työntekijä ei olisi jäämässä Suomeen.

  • Ohjaa työntekijä ilmoittautumaan työnhakijaksi TE-palveluihin ja hakemaan työttömyysetuutta Kelasta tai omasta työttömyyskassastaan.
  • Jos työntekijä irtisanotaan, hänen täytyy jäädä Suomeen, jotta hän voi saada työttömyysetuutta Suomesta.

Jos työntekijä on tullut Suomeen muualta kuin EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä tai Isosta-Britanniasta, hän voi olla oikeutettu työttömyysturvaan Suomesta, jos hän on työskennellyt Suomessa vähintään 6 kuukauden ajan ennen lomautuksen tai työttömyyden alkua.

  • Ohjaa työntekijä ilmoittautumaan työnhakijaksi TE-palveluihin ja hakemaan työttömyysetuutta Kelasta tai omasta työttömyyskassastaan.

Kelan kansainvälisten asioiden keskus palvelee Suomeen tai ulkomaille muuttavia ja muissa kansainvälisissä tilanteissa olevia asiakkaita.

Kelan muut tuet 

Ohjaa työntekijä selvittämään, vaikuttaako lomautus muihin työntekijän saamiin Kelan etuuksiin tai voiko hän lomautuksen vuoksi saada jotakin Kelan etuutta.

Asumistuki

Lomautettu työntekijä voi tarkistaa oikeutensa asumistukeen Kelan laskurilla.

  • Jos työntekijä saa ennestään asumistukea ja tulot eivät pysy samoina vähintään 3 kuu-kautta, Kela huomioi keskiarvotulon.
  • Kun tulot muuttuvat, asumistukipäätös tarkistetaan sitä kuukautta seuraavan kuukauden alusta, josta alkaen tulojen muutos on voimassa kuukauden 1. päivästä alkaen. Jos lomautus alkaa esimerkiksi 16.3., asumistuki tarkistetaan 1.5. alkaen.
  • Asumistukea voi hakea Kelan asiointipalvelussa. Jos työntekijä saa jo asumistukea, tulojen muutoksista voi ilmoittaa asiointipalvelussa.

Toimeentulotuki

  • Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Sen määrään vaikuttavat kaikki perheen käytettävissä olevat tulot ja varat. 
  • Ohjaa työntekijää selvittämään ensin, onko voiko hän saada Kelasta muita etuuksia. Oikeutta toimeentulotukeen voi arvioida Kelan laskurilla.

Neuvoja työnantajalle ja työntekijälle 

Jos tarvitset neuvoa työnantaja-asioissa, käytä ensisijaisesti Työnantaja-chattia tai suojattua sähköpostia: tyonantajat.neuvonta@kela.fi

Tutustu itse ja ohjaa työntekijä tutustumaan seuraaviin Kelan sivuihin: