Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishanke

Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishankkeessa (2018–2021) kokeillaan ja kehitetään kuntoutusmalleja toiminnallisten häiriöiden kuntoutukseen. Hanke on valmisteluvaiheessa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on  

  • kehittää kuntoutusmalleja toiminnallisten häiriöiden kuntoutukseen 18–67-vuotiaille,
  • kehittää hoidon ja Kelan kuntoutuksen yhteistyötä asiakkaiden ohjaamisessa kuntoutuspalveluun,
  • saada tietoa ja kokemusta kohderyhmästä, heidän ohjautumisestaan kuntoutukseen ja kuntoutustarpeistaan sekä
  • tehdä suunnitelma, kenen vastuulle palveluiden järjestäminen kuuluu hankkeen päättymisen jälkeen.

Kohderyhmä

Toiminnallista häiriötä sairastavat 18–67-vuotiaat.

Arviointitutkimus

Hankkeessa tehdään arviointitutkimus. Tutkimuksesta saatua tietoa hyödynnetään kuntoutuspalvelun jatkokehittämisessä ja päätettäessä sen laajemmasta käyttöönotosta. Tutkijahaun on tarkoitus käynnistyä vuoden 2019 loppuun mennessä.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Soile Huumonen, puh. 040 482 1645
Sähköposti etunimi.sukunimi@kela.fi

Lue lisää

Selinheimo S, Vuokko A, Juvonen-Posti P. Toiminnallisten häiriöiden kuntoutus. Sovellettavuus Kelan järjestämään kuntoutukseen ja vaikuttavat kuntoutusmuodot. Helsinki: Kela, Kuntoutusta kehittämässä 7/2019.