Toimintakyvyn mittaaminen

Kela käyttää kuntoutuksen tulosten arvioinnissa kuntoutujan arviota omasta elämänlaadusta, työkyvystä ja mielialasta.

Elämänlaatu

Elämänlaatuun liitetään usein onnellisuuteen, hyvinvointiin, elämän tyytyväisyyteen ja toimintakykyyn.  Elämänlaatua arvioidaan WHO:n kehittämällä WHOQOL-BREF –mittarilla, joka arvioi ihmisen tyytyväisyyttä fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä sosiaalisiin suhteisiin ja elinympäristöön. Mittari on saatava ohjeineen Toimian sivuilta.

Masennusoireet

Kela käyttää masennusoireiden tunnistamiseen BDI 21 –mittaria, joka  on kehitetty masennusoireiden intensiteetin mittaamiseen sekä masennuksen määrittämiseen tutkimus- ja terapiakontekstissa. Kelan käyttämä versio (väestötutkimusversio) ohjeineen löytyy Toimian sivuilta.

Työkyky

Kela arvioi työkykyä Työkyky –kyselyllä. Kyselyyn on koottu Työkykyindeksistä kaksi kysymystä, jotka kuvaavat työntekijän omaa arviota nykyisestä ja tulevasta työ tai opiskelukyvystä (kysymykset 1-2).  

Lisäksi kyselyssä on Kelan työhön kuntoutushankkeessa kehitetty kysymys (kysymys 3) omasta arviosta työstä tai opiskeluista selviämisestä. Mikäli kuntoutuja ei ole työssä tai opiskele, hän käyttää kysymyksen 3. vastausvaihtoehtona numeroa 5. Kysymyksiin 1-3 vastaa kuntoutuja ja niissä kuntoutuja arvioi omaa tilannettaan ennen ja jälkeen kuntoutuksen.

Kyselyyn on liitetty myös palveluntuottajan arvio kuntoutuksen hyödyistä ja oikea-aikaisuudesta.  Kysymyksiin 4-6 vastaa se palveluntuottajan edustaja, joka on eniten työskennellyt kuntoutujan kanssa (esim. omaohjaaja).

Kuntoutuja vastaa kysymyksiin 7 ja 8 koskien tilannettaan kuntoutuksen päättyessä vain työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen ja ammatillisten kuntoutuskurssien päätösvaiheessa.

Lomake löytyy suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Kelan lomakkeista (kela.fi/lomakkeet).

Lisätietoa

Arviointimenetelmät ja mittarit hyödyn raportoinnissa