Ohjeita sujuvan tulkkauksen tilaamiseen ja toteuttamiseen

 • Suunnittele asiakkaan kuntoutuksen toteutus siten, että vieraan kielen tulkin mukanaolo läsnätulkkauksessa tai etätulkkaus sujuvat kuntoutustilanteissa mahdollisimman joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti
 • Huomioi vieraan kielen tulkkauksesta annetut ohjeet ja linjaukset asiakkaan kuntoutuksen ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa

Tee näin:

 • Sovi asiakkaan kanssa kuntoutuksen toteutusajankohta, ellei se ilmene Kelan antamasta kuntoutuspäätöksestä
 • Lähetä sähköpostilla tiedot VATU - keskukseen vatu.kuntoutus(at)kela.fi hyvissä ajoin, viimeistään kolme viikkoa ennen tulkkaustarvetta edellyttävää tapahtumaa seuraavat tiedot
  • asiakkaan nimi ja syntymäaika (Henkilötietoja sisältävät viestit lähetetään suojatulla sähköpostilla.)
  • kuntoutuksen käyntikertojen ajankohdat (aloitus- ja lopetusaika) tai ohjelma, josta ilmenee asiakkaan tulkkausta edellyttävät kuntoutusajankohdat
  • toteutetaanko tulkkaus läsnä- vai etätulkkauksena
  • kuntoutuksenpalveluntuottajan yhteystiedot (yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)

 • Ilmoita kuntoutusasiakkaalle, mihin ajankohtaan tulkki on varattu

Ole yhteydessä VATU- keskukseen, jos

 • tilattu tulkkaustarve poistuu kuntoutuksen peruuntuessa tai ajankohdan siirtyessä
 • asiakkaalle on varattu tulkki ja kuntoutuksen aikana ilmenee, ettei tulkkaus ole tarpeellista
 • tulkkaukseen varatun tulkin kanssa ilmenee ongelmia (sukulaissuhteet, jääviys, sukupuolikysymykset)
 • tulkkauksen toteutumisessa ilmenee vähäisiäkin ongelmia

Ole välittömästi yhteydessä vakuutuspiiriin, jos

 • kuntoutukseen saapuu vieraskielinen asiakas, jolle ei ole järjestetty tulkkia, mutta tarve ilmenee kuntoutuksen alkaessa
 • kuntoutus keskeytyy tai peruuntuu

Viranomaispuhelinlinja suomeksi 020-692 235
Viranomaispuhelinlinja ruotsiksi 020-692 239

Etätulkkauksen toteuttaminen nettiyhteydellä

Tulkkauksen aikana kuntoutuspalveluntuottajalla tulee olla käytettävissä internettiin yhteydessä oleva tietokone, tabletti tai älypuhelin.  Vammaisten tulkkauspalvelukeskus (VATU-keskus) välittää kuntoutuspalveluntuottajalle tulkkauspalveluntuottajalta saadun linkkiosoitteen. Sovittuna ajankohtana kuntoutuspalveluntuottaja kirjautuu linkin kautta neuvottelupuheluun tulkin kanssa.  

Suojattu yhteys toteutetaan tulkkauspalveluntuottajan Skype for business web app välityksellä.

Etätulkkauksen toteuttaminen puhelimitse

VATU-keskus ilmoittaa tulkkaustilannetta varten kuntoutuspalveluntuottajalle tulkin puhelinnumeron, johon kuntoutuspalveluntuottaja soittaa sovittuna aikana. Etätulkkauksesta aiheutuvat puhelukustannukset Kela korvaa kuntoutuspalveluntuottajalle. Korvaus on 11 € / 60 min (laskutus 30 minuutin tarkkuudella).

Kuntoutuspalveluntuottaja laskuttaa etätulkkauksesta aiheutuneet puhelukustannukset VATU-keskukselta erillisellä laskulla.

Ohje tulkkauspuhelukustannusten laskuttamisesta

Ohjeita tulkin kanssa työskentelyyn

Alla olevasta linkistä löydät ohjeita siihen, miten työskentely vieraan kielen tulkin kanssa tulisi toteuttaa

Opas tulkin kanssa työskentelystä