Miten Kela korvaa perustoimeentulotuen viivästykset asiakkaille? Mediatilaisuus 25.4. klo 13–14

Kela kutsui median edustajat tilaisuuteen, jossa käytiin läpi perustoimeentulotukeen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä.

Perustoimeentulotuki siirtyi kunnista Kelan tehtäväksi 1.1.2017. Alkuvuonna perustoimeentulotuen hakemusten käsittelyajat pidentyivät. Missä ajassa hakemukset käsitellään? Miten Kela korvaa ja hyvittää asiakkaille koituneen haitan? Mihin toimiin Kelassa on ryhdytty asiakaspalvelun parantamiseksi? Entä mikä on muuttunut perustoimeentulotuen siirryttyä Kelaan – ovatko ratkaisut yhdenmukaistuneet?

Kelan asiantuntijat taustoittivat tilaisuudessa ajankohtaisia kysymyksiä. Mukana olivat muun muassa pääjohtaja Elli Aaltonen, etuusjohtaja Anne Neimala, Keskisen asiakaspalveluyksikön päällikkö ja vs. asiakkuusjohtaja Petteri Taponen sekä toimeentuloturvaetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö Tomi Ståhl.

Tallenne: Katso tallenne tilaisuudesta
Aineistot: Tutustu tilaisuuden aineistoihin