Väliaikainen etuus koronaepidemian takia palkattomalla vapaalla oleville

Kela alkaa maksaa uutta etuutta koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen takia. Väliaikaista epidemiatukea voivat saada vanhemmat, jotka hoitavat lastaan kotona koronaepidemian takia ja ovat siksi joutuneet ottamaan palkatonta vapaata työstään. Lisäksi sitä voivat saada ulkomailta saapumisen vuoksi karanteeninomaisiin oloihin ohjatut. Epidemiatukea voi nyt hakea Kelasta. Sitä voi hakea takautuvasti.

Epidemiatukea voi saada lapsen vanhempi, huoltaja tai tämän puoliso, joka asuu samassa taloudessa. Tukea voi saada, jos hoidettava lapsi on varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perusopetuksen 1.–3. luokalla, perusopetukseen valmistavassa opetuksessa tai saanut päätöksen erityisen tuen tarpeesta tai pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Epidemiatukea voi saada lapsen hoitamisen takia enintään 13.5. saakka. Tämän jälkeen tukea ei voi enää saada, koska hallituksen suositusten ja terveysviranomaisten tiedon mukaan lasten poissaolo koulusta tai varhaiskasvatuksesta ei ole enää tarpeen 13.5. jälkeen.

Tukea maksetaan myös henkilölle, joka on saapunut ulkomailta Suomeen ja ohjattu karanteeninomaisiin oloihin. Ulkomailta saapuva henkilö voi saada tukea enintään 14 vuorokauden ajan ulkomailta saapumisen jälkeen. Tukea voidaan maksaa vain poikkeusolojen ajalta.

Tuen määrä on 28,94 euroa arkipäivältä (723,50 euroa kuukaudessa). Hakijan tulot tai lasten määrä eivät vaikuta tuen määrään. Lapsen hoitamisen takia tukea voi saada samassa taloudessa vain yksi henkilö kerrallaan.

Lomautettu tai työtön ei voi saada epidemiatukea. Tukea ei myöskään voi saada äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai hoitovapaalla oleva.

Epidemiatukea ei voi saada samaan aikaan tiettyjen muiden etuuksien, kuten työttömyysetuuden tai sairauspäivärahan kanssa.

Jos asiakas on aiemmin hakenut tartuntatautipäivärahaa ja saanut siitä hylkäävän päätöksen, hän voi selvittää oikeutensa epidemiatukeen. Epidemiatuen saamisen ehdot on kerrottu kela.fi-sivuilla.

Epidemiatukea voi nyt hakea

Epidemiatukea voi nyt hakea Kelasta. Tukea voi hakea takautuvasti 3 kalenterikuukauden ajalta, ja sitä voi saada aikaisintaan 16.3.2020 alkaen.

Hakemukseen pitää liittää työnantajan todistus palkattomasta poissaolosta, joka johtuu koronaepidemiasta. Liitteeksi käy myös muu selvitys, jossa kerrotaan vastaavat tiedot. Myös hakijan työnantaja voi lähettää todistukseen tarvittavat tiedot Kelan työnantajan asiointipalvelussa tai lomakkeella.

Epidemiatuen hakemuslomake, työnantajan todistus ja tuen tarkemmat hakuohjeet löytyvät kela.fistä.

Kelalla on väliaikaiselle epidemiatuelle oma puhelinpalvelunumero. Numerosta saa lisätietoja ja apua epidemiatuen hakemiseen.

Eduskunta hyväksyi epidemiatukea koskevan lain 24.4.2020. Laki, jonka perusteella tukea voidaan maksaa, on määräaikainen 31.8.2020 saakka.
 

Lisätietoja asiakkaille:

Kela.fi-sivut epidemiatuesta
Väliaikaisen epidemiatuen palvelunumero p. 020 692 247 ma–pe klo 9–16.
Puhelinpalvelua saa myös arabiaksi, somaliksi ja venäjäksi ma, ke ja pe klo 9–12.

Kela.fi-sivut epidemiatuesta työnantajille

Tiedotetta korjattu 27.4. klo 14.35: Tuen maksamisen aika – Tukea maksetaan poikkeusolojen ajan. Suomen hallitus päättää poikkeusolojen päättymisestä. Kun poikkeusolot päättyvät, myös tuen maksaminen lakkaa. 

Lisätty 4.5. klo 10.25 linkki työnantajien kela.fi-sivuille.

Tiedotetta päivitetty 6.5. klo 12.30: Poistettu 27.4. tehty lisäys tuen maksamisen ajasta. Lisätty: Tuen maksamisen aika – Epidemiatukea voi saada lapsen hoitamisen takia enintään 13.5. saakka. Tämän jälkeen tukea ei voi enää saada, koska hallituksen suositusten ja terveysviranomaisten tiedon mukaan lasten poissaolo koulusta tai varhaiskasvatuksesta ei ole enää tarpeen 13.5. jälkeen. Ulkomailta saapuva henkilö voi saada tukea enintään 14 vuorokauden ajan ulkomailta saapumisen jälkeen. Tukea voidaan maksaa vain poikkeusolojen ajalta.