Työnantaja-asioita hoitavat ovat tyytyväisiä Kelan palveluihin

Kela kysyi loppuvuodesta yritysten ja yhteisöjen edustajilta, miten Kela on onnistunut palveluissaan vuoden aikana. Työnantajien edustajat vastasivat aktiivisesti ja olivat melko tyytyväisiä palveluihin. Eniten toivottiin sähköisen asioinnin kehittämistä.

Kela keräsi loppuvuodesta 2021 verkkokyselyllä yhteisöasiakkaiden ja kumppanien näkemyksiä Kelan palvelujen toimivuudesta ja kehittämistarpeista. Verkkokyselyyn vastasi 461 työnantajien Kela-asioita hoitavaa henkilöä.

Vastaajien mielestä palvelut toimivat melko hyvin

Valtaosa (88 %) työnantajien edustajista arvioi, että Kela on onnistunut heidän työtehtäviinsä liittyvissä palveluissa erittäin tai melko hyvin. Ne vastaajat, joiden mielestä Kela oli onnistunut erittäin hyvin, mainitsivat syiksi toimivat sähköiset palvelut, asiakaspalvelun ja neuvonnan toimivuuden sekä etuuskäsittelyn sujuvuuden: ”Sähköinen palvelu on toiminut loistavasti sekä myös asiakaspalvelu puhelimitse. Chat verkkosivuilla on erittäin kätevä.”

Kela.fi-sivusto ja Kelan uutiskirje työnantajille vastaavat melko hyvin työnantajan Kela-asioita hoitavien tiedontarpeisiin. Asiakaspalvelukanavista toivottiin kehitettävän chattia ja takaisinsoittopalvelua. Vastaajien mielestä Kelan pitäisi ottaa mallia palveluilleen erityisesti Verohallinnon sekä eläke- ja vakuutus-yhtiöiden tuottamista palveluista.

Erityistoiveena asiointipalvelujen kehittäminen

Palvelukanavista työnantajien edustajat käyttävät eniten asiointipalvelua ja kela.fin tietosisältöjä. Myös palvelujen kehittämisehdotukset liittyvät pitkälti näihin palveluihin. Eniten vastaajat toivoivat mahdollisuutta toimittaa asiakirjat sujuvasti sähköisesti asiointipalvelun kautta: ”Sähköisen asioinnin portaalissa on kehitettävää, pitäisi esimerkiksi olla vapaa tekstikohta tiedonantoja varten. Kaikki liitteet pitäisi voida liittää hakemuksiin, ettei niitä tarvitsisi postitella erikseen.  Kaikilta lääkäriasemilta sairaslomalaput pitäisi välittää suoraan Kelaan sähköisesti.”

Lisäksi esitettiin toiveita asiointipalvelujen uudistamiseksi ja niiden tarjoaman kokonaisnäkymän kehittämi-seksi. Kela.fi-sivuja koskevat kehittämistoiveet liittyivät ohjeiden ja yhteystietojen selkeyttämiseen ja löydettävyyden parantamiseen.

Sähköiset lääkärintodistukset vähentävät postitusta

Kyselyn tuloksia hyödynnetään palvelujen kehittämisessä. Sähköisten lääkärintodistusten lisääntyvä

käyttö vähentää olennaisesti työnantajien liitteiden postitustarvetta. Viime vuonna jo 34 % A-todistuksista tuli sähköisinä suoraan terveydenhuollosta Kelaan.

Työterveyshuollon korvauksissa yhä useamman työnantajan sähköistä korvausten hakemista helpottaa se, että hakemuksen pohjatiedot välittyvät työterveyshuollon palveluntuottajilta suoraan Kelaan.

Lue lisää