Kerralla korvattava 3 kuukauden lääkemäärä

Esimerkkejä kerralla korvattavista enintään 3 kuukauden lääkemääristä.
Annostus/päivä Korvattavat pakkauskoot Korvattava enimmäislääkemäärä Hoitoaika päivinä
1 10 10x10 100
1 20 5x20 100
1 28, 30, 98, 100 1x98 tai 1x100 tai
3x281 tai 3x301
84-100
6 30, 100 6x100 100
2 50 4x50 100
6 50 12x50 100
3 50,200 200+2x50 tai
6x501
100
1 14, 28, 98 1x98 tai
3x281
84-98
1 28, 56, 112 3x28 tai
28+561
84
1 562 1x56 56
<23 100 1x100 >50
2 28, 56, 112 3x56 tai
56+1121
84
1 70 1x70 70
1,5 100, 200 1x100 67
0,5 28, 30, 98, 100 1x28 tai 1x30 56-60

1 voidaan toimittaa, jos on vähittäismyyntihinnaltaan edullisempi
2 kun ainoa pakkauskoko on 56, toimitaan perussäännön mukaan eli päiväannoksesta riippumatta toimitetaan enintään 3 kuukauden eli 90 päivän annos
3 esimerkiksi, kun annostus on 8-13 tablettia viikossa

Korvattavia erektiohäiriölääkkeitä korvataan enintään 6 hoitoannosta/kuukausi. Korvattavien pakkauskokojen ollessa esimerkiksi 12, 24 ja 28 tablettia, asiakkaalle voidaan toimittaa korvattuna 12 tablettia kahden kuukauden välein toimitusten väliaika huomioiden.

Perusvoiteita voidaan korvata pitkäaikaisen ihotaudin hoidossa kerralla enintään 1500 g kuukaudessa tai 4500 g 3 kuukaudessa. Kyseisillä grammamäärillä tarkoitetaan samalla kerralla toimitettavien eri perusvoiteiden yhteenlaskettua kokonaismäärää.

Sairausvakuutuslain mukaan korvaus maksetaan samalla kertaa ostetusta enintään 3 kuukauden hoitoaikaa vastaavasta valmistemäärästä. Kolmella kuukaudella tarkoitetaan 90 päivää/13 viikkoa. Kerralla korvattavan 90 päivän lääkemäärän enimmäisylityksenä sallitaan enintään 10 päivän hoitoaikaa vastaava määrä. Näin ollen asiakkaalle voidaan toimittaa kerralla korvattuna enintään 100 päivän/14 viikon hoitoaikaa vastaava lääkemäärä. Enintään 10 vuorokauden ylitys (90 vrk + 10 vrk) mahdollistaa vakiintuneiden pakkauskokojen 98/100 tabl. toimittamisen. Menettelyä enintään 100 päivän hoitoajasta voidaan käyttää myös muissa soveltuvissa pakkauksissa, kuten esimerkiksi 10, 20 ja 50 tabl. pakkauksissa. Perusvoiteisiin ja erektiohäiriölääkkeisiin ei sovelleta 10 vuorokauden enimmäisylitystä.

Missä tilanteissa voidaan korvata yli 100 päivän hoitoaikaa vastaava lääkemäärä?

1. Valmisteesta/rinnakkaisvalmisteesta ei ole pienempää pakkauskokoa

Jos lääkevalmisteen pienin markkinoilla oleva pakkauskoko vastaa yli 3 kuukauden hoitoaikaa eikä vaihtokelpoisista lääkevalmisteista löydy pienempää pakkauskokoa, voidaan lääkepakkaus toimittaa jakamattomana.

2. Isompi pakkaus on vähittäismyyntihinnaltaan edullisempi kuin enintään 3 kuukauden hoitoaikaa vastaava lääkemäärä

Jos lääkevalmisteen isompi pakkauskoko on vähittäismyyntihinnaltaan edullisempi tai samanhintainen kuin pienemmistä pakkauksista muodostuvan enintään 3 kuukauden lääkemäärän vähittäismyyntihinta, apteekki saa toimittaa asiakkaalle poikkeuksellisesti yli 3 kuukauden lääkemäärä. Näissä poikkeuksellisissa tilanteissa ei lasketa ja vertailla lääke-erien tablettikohtaisia hintoja vaan verrataan lääke-erien vähittäismyyntihintoja. Hintavertailussa on kuitenkin huomioitava ensin lääkevaihtosäännöt. Apteekin on varmistettava viitehintaryhmään kuuluvasta valmisteesta, että toimitettava isompi pakkaus on vähittäismyyntihinnaltaan edullisempi tai samanhintainen kuin pienen pakkauksen viitehintaryhmän edullisimman valmisteen vähittäismyyntihinta.

  • esimerkki 1) asiakkaalle korvattuna toimitettava enimmäislääkemäärä olisi taulukon mukaan 3x28 tabl. Tämän vähittäismyyntihinta on 100 euroa. Lääkevalmisteen isompi pakkauskoko on 112 tablettia, joka on yli 3 kuukauden lääkemäärä. Tämän vähittäismyyntihinta on 60 euroa. Asiakkaille voidaan tällaisissa tapauksissa toimittaa yli 3 kuukauden lääkemäärä, koska sen vähittäismyyntihinta on edullisempi kuin enintään 3 kuukauden lääkemäärän. Kelalle merkitään reseptin lisätieto ”edullisempi kuin 3x28”.
  • esimerkki 2) asiakkaalle korvattuna toimitettava enimmäislääkemäärä olisi taulukon mukaan 1x30 tabl. Tämän vähittäismyyntihinta on 10 euroa. Lääkevalmisteen isompi pakkauskoko on 100 tablettia, joka on yli 3 kuukauden lääkemäärä. Tämän vähittäismyyntihinta on 8 euroa. Asiakkaille voidaan tällaisissa tapauksissa toimittaa yli 3 kuukauden lääkemäärä, koska sen vähittäismyyntihinta on edullisempi kuin enintään 3 kuukauden lääkemäärän. Kelalle merkitään reseptin lisätieto ”edullisempi kuin 30”.

Tarkemmat asiaan liittyvät ohjeet ovat SV-ohjeiden kohdassa Kerralla korvattava lääkemäärä.

1.4.2017 (Apteekkien SV-ohjeet, liite 6.)