Potilas on lääkärin vastaanotolla.

Tiesitkö, että...

Lääkkeistä maksetaan joko peruskorvaus, alempi erityiskorvaus tai ylempi erityiskorvaus.

Potilas on lääkärin vastaanotolla.

Lääkkeet ja lääkekorvaukset

Sairausvakuutuksesta korvataan lääkemääräyksellä määrätyt

  • lääkkeet
  • kliiniset ravintovalmisteet
  • pitkäaikaisen ihotaudin hoitoon käytettävät perusvoiteet.

Valmiste voidaan korvata, jos sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) on vahvistanut sille korvattavuuden. Lisäksi edellytetään, että valmiste on määrätty sairauden hoitoon ja kyse on sairausvakuutuslain tarkoittamasta tarpeellisesta sairaanhoidosta.

Alkuomavastuu

Korvausta maksetaan vasta, kun asiakkaan alkuomavastuu on täyttynyt. Alkuomavastuu on 50 euroa kalenterivuodessa.

Alkuomavastuu ei koske lapsia ja nuoria. Sitä sovelletaan sen vuoden alusta, jolloin henkilö täyttää 19 vuotta.  

Perus- ja erityiskorvaus

Lääkekorvauksia maksetaan kolmessa korvausluokassa

Lääkkeiden hinnat ja korvattavuudet

Voit hakea tietoa Suomessa kaupan olevien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden hinnoista ja korvattavuuksista sekä keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista.

Lääkehaku
  • peruskorvaus on 40 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta
  • alempi erityiskorvaus on 65 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta
  • ylempi erityiskorvaus on 100 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta; asiakas maksaa kuitenkin 4,50 euron omavastuun jokaisesta ostamastaan lääkkeestä.

Asiakas saa korvauksen suoraan apteekista, kun apteekki tarkistaa hänen oikeutensa korvaukseen Kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta. Kysely tehdään jokaisen apteekkiasioinnin yhteydessä osana lääkkeen toimitusta.

Lääkkeiden korvausoikeudet

Korvausoikeutta haetaan lääkärin kirjoittamalla lomakkeella SV 7 (B-lääkärinlausunto). Korvausoikeus voidaan myöntää, jos Kelan päätöksen mukaiset edellytykset ja erillisselvitykset täyttyvät.

Vuosiomavastuu

Vuosiomavastuu eli lääkekatto on kalenterivuosikohtainen. Vuonna 2021 vuosiomavastuu on 579,78 euroa.

Kun asiakkaan korvattavista valmisteista maksamat omavastuut (mukaan lukien alkuomavastuu) ylittävät vuosiomavastuun, hänellä on oikeus lääkkeiden lisäkorvaukseen loppuvuoden ajan. Asiakas kuitenkin maksaa jokaisesta ostamastaan lääkkeestä 2,50 euroa.

Asiakas saa lisäkorvauksen suoraan apteekista, kun apteekki tarkistaa hänen oikeutensa lisäkorvaukseen Kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta.

Lue lisää