Vanhempainpäivärahat

Lomakkeen nimi Tunnus Kuvaus Linkki
Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta Y 17 Työnantaja täyttää. Työnantaja ilmoittaa työstäpoissaoloajan palkan ja hakee päivärahaa. Lataa PDF

Ilmoita verkossa
Ilmoitus - Tilinumero - Työnantaja Y 122 Työnantaja täyttää. Työnantaja ilmoittaa maksuosoitteen Kelaan sairauspäivärahojen, vanhempainpäivärahojen, kuntoutusrahan, vuosilomakustannuskorvauksen ja perhevapaakorvauksen maksua varten. Lataa PDF

Ilmoita verkossa
Hakemus - Vanhempien etuudet SV 15 Lomakkeella haetaan etuuksia lapsen syntymän tai adoptiolapseksi ottamisen perusteella. Lomakkeella voi hakea raskausrahaa, vanhempainrahaa, osittaista vanhempainrahaa, erityisraskausrahaa, äitiysavustusta ja adoptiotukea. Lataa PDF

Hae verkossa
Hakemus - Äidin vanhempainetuudet SV 9 Lomakkeella äiti hakee äitiysrahaa, vanhempainrahaa, osittaista vanhempainrahaa, erityisäitiysrahaa, äitiysavustusta, lapsilisää ja adoptiotukea, kun lapsen laskettu syntymäaika on ollut ennen 4.9.2022 tai adoptiolapsi on otettu hoitoon ennen 31.7.2022. Lataa PDF

Hae verkossa
Ilmoitus - Vanhempainpäivärahat SV 17 Lomakkeella ilmoitetaan haetun vanhempainrahan perumisesta, vanhempainrahapäivien luovuttamisesta tai luovutuksen perumisesta, ulkomaan etuudesta ja muusta päivärahaan vaikuttavasta muutoksesta, kun laskettu aika on 4.9.2022 tai myöhemmin. Lataa PDF

Ilmoita verkossa
Hakemus - Isän vanhempainetuudet SV 29a Lomakkeella isä tai äidin puoliso voi hakea vanhempainetuuksia, esim. isyysrahaa lapsen syntymän tai adoptiolapseksi ottamisen perusteella, kun lapsen laskettu syntymäaika on ollut ennen 4.9.2022 tai adoptiolapsi on otettu hoitoon ennen 31.7.2022. Lataa PDF

Hae verkossa
Työnantajan ilmoitus erityisraskausrahaa varten SV 96 Lomakkeella työnantaja ilmoittaa työntekijän työhön liittyvästä vaaratekijästä ja työstä poissaolosta. Lomake tarvitaan erityisraskausrahan tai erityisäitiysrahan käsittelyä varten. Lataa PDF

Ilmoita verkossa