Opintorahan verotus

Opintoraha, opintorahan huoltajakorotus ja opintorahan oppimateriaalilisä ovat veronalaista tuloa.

Opintorahasta ei kuitenkaan makseta veroa, jos sinulla ei ole opintorahan lisäksi muita veronalaisia tuloja. Jos sinulla on muita tuloja, maksat veroa myös opintorahastasi.

Jos sinulla on muita veronalaisia tuloja, opintoraha on huomioitava muiden tulojen ennakonpidätyksessä. Sinun kannattaa tilata uusi verokortti palkkatuloja varten, jos tulojesi määrä yhteensä (opintoraha ja palkka) ylittää verokortin tulorajan. Voit tilata verokortin Verohallinnon OmaVero-verkkopalvelusta. Tilauksessa pitää ilmoittaa jo maksettujen opintorahojen, palkkojen ja muiden veronalaisten tulojen määrä ja niistä tehty ennakonpidätys sekä arvioida tulevat tulot.

Opintorahasta ei vähennetä ennakonpidätystä. Saat siis koko opintorahan tilillesi.

Jos kuitenkin haluat, että opintorahastasi vähennetään ennakonpidätys, voit ilmoittaa Kelalle haluamasi ennakonpidätysprosentin. Voit ilmoittaa sen lähettämällä viestin OmaKelassa. Valitse tällöin aiheeksi Opiskelijan tuet ja Opintotuki. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa sen Kelan puhelinpalvelussa tai palvelupisteessä.

Yleinen asumistuki ja opintotuen asumislisä ovat verovapaita tuloja.

Opintorahan takaisinmaksu ja veronoikaisu

Jos maksat opintorahaa takaisin, Kela ilmoittaa takaisin maksamasi opintorahat automaattisesti Kansalliseen tulorekisteriin. Verohallinto saa tiedot tulorekisteristä ja huomioi ne verotuksessasi. Sinun ei tarvitse tehdä itse mitään.

Lue lisää