Opintotukiaika

Opintojen enimmäistukiaika on erilainen korkeakouluopinnoissa ja toisen asteen opinnoissa. Myös lukuvuoden tukikuukausien määrä riippuu siitä, missä opiskelet.

Lukuvuoden tukikuukaudet korkeakouluopinnoissa

Voit saada opintotukea korkeakouluopintoihin 9 kuukaudeksi lukuvuodessa. Tukikuukaudet ovat syys–toukokuu. Voit kuitenkin hakea tukea lyhyemmäksi ajaksi tai pidemmäksi ajaksi, jos opiskelet myös kesällä.

Voit saada opintotukea opintojen ensimmäisen vuoden aloituskuukaudelta ja viimeisen vuoden päättymiskuukaudelta, jos kuukaudessa on vähintään 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää.

18 päivän sääntöä käytetään myös muissa kuin tutkintoon johtavissa opinnoissa, joissa on alkamis- ja päättymispäivä. Niitä ovat esimerkiksi valmentavat koulutukset ja ammatilliset täydennyskoulutukset.

Maanpuolustuskorkeakoulussa ja Poliisiammattikorkeakoulussa lukuvuoden tukikuukaudet määräytyvät eri tavalla kuin muissa korkeakouluissa.

Lukuvuoden tukikuukaudet lukio-opinnoissa

Lukio-opintoihin voit saada opintotukea 10 kuukaudeksi lukuvuodessa. Tukikuukaudet ovat elo–toukokuu. Voit kuitenkin hakea tukea lyhyemmäksi ajaksi tai pidemmäksi ajaksi, jos opiskelet myös kesällä.

Voit saada opintotukea opintojen ensimmäisen vuoden aloituskuukaudelta ja viimeisen vuoden päättymiskuukaudelta, jos kuukaudessa on vähintään 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää.

Jos suoritat ylioppilastutkinnon keväällä, tukioikeus päättyy yleensä toukokuussa. Jos suoritat ylioppilastutkinnon syksyllä, tukioikeus päättyy yleensä marraskuussa.

Lukuvuoden tukikuukaudet ammatillisessa perustutkinnossa

Jos suoritat ammatillista perustutkintoa tai ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA), voit saada opintotukea 10 kuukaudeksi lukuvuodessa. Tukikuukaudet ovat elo-toukokuu. Voit kuitenkin hakea tukea lyhyemmäksi ajaksi tai pidemmäksi ajaksi, jos opiskelet myös kesällä.

Voit saada opintotukea opintojen ensimmäisen vuoden aloituskuukaudelta ja viimeisen vuoden päättymiskuukaudelta, jos kuukaudessa on vähintään 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää.

Lukuvuoden tukikuukaudet tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (TUVA)

Jos suoritat tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta, voit saada opintotukea 10 kuukaudeksi lukuvuodessa. Tukikuukaudet ovat elo-toukokuu. Voit kuitenkin hakea tukea lyhyemmäksi ajaksi tai pidemmäksi ajaksi, jos opiskelet myös kesällä.

Voit saada opintotukea opintojen ensimmäisen vuoden aloituskuukaudelta ja viimeisen vuoden päättymiskuukaudelta, jos kuukaudessa on vähintään 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää.

Lukuvuoden tukikuukaudet muissa opinnoissa

Muissa ammatillisissa opinnoissa, vapaan sivistystyön opinnoissa esimerkiksi kansanopistolinjalla ja aikuisten perusopetuksessa lukuvuoden opintotukikuukaudet riippuvat opiskeluajasta. Kalenterikuukausi oikeuttaa opintotukeen, jos siinä on vähintään 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää.

  • Lukuvuoden opintojen aloituskuukausi on opintotukikuukausi, jos ensimmäinen opiskelupäivä on kuukauden alkupuolella siten, että kuukaudessa on vähintään 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää.
  • Lukuvuoden opintojen päättymiskuukausi on opintotukikuukausi, jos viimeinen opiskelupäivä on kuukauden 18. päivä tai myöhäisempi.

Esimerkki

Kansanopistossa opiskeluaika on 20.8.–24.5. Elokuussa on vain 12 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää (20.–31.8.), joten se ei ole opintotukikuukausi. Toukokuussa on 24 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää (1.–24.5.), joten se on opintotukikuukausi. Opintotukea voi saada syyskuun alusta toukokuun loppuun.

Kesäopinnot

Jos opiskelet kesällä, voit saada opintotukea myös silloin. Voit saada tukea esimerkiksi luentoihin, tentteihin, työharjoitteluun ja opinnäytetyön tekemiseen.

Jos olet lukiolainen, voit saada tukea kesäajalle, jos suoritat lukion oppimäärään sisältyviä opintoja. Oppilaitoksen järjestämien opintojen on kestettävä vähintään 18 päivää jokaisena kuukautena, jolle haet kesäopintotukea. Liitä hakemukseesi todistus kesäopintojesi kestosta ja sisällöstä. Todistuksen voi antaa se oppilaitos, joka järjestää kesäopinnot. Kesäopintotukea ei voida myöntää, jos opiskelet itsenäisesti esimerkiksi valmistautumalla ylioppilaskirjoituksiin.

Jos suoritat muita toisen asteen opintoja kuin lukio-opintoja, voit saada tukea kesäajalle, jos opiskelujaksosi kestää vähintään 18 päivää jokaisena kuukautena, jolle haet tukea. Liitä hakemukseesi oppilaitoksen antama todistus, josta selviää kesäopintojesi alkamis- ja päättymispäivä. Opintojen sisältöä ja laajuutta ei tarvitse selvittää.

Korkeakouluopiskelijalle kesäopintotuki myönnetään hakemuksen mukaisesti. Opintotuki myönnetään sille ajalle, jolle olet sitä hakenut.

Muista tulovalvonta ja korkeakouluopintojen edistymisen seuranta

Korkeakouluopiskelijan pitää muistaa, että kesäopintotuki kuluttaa opintotukikuukausia. Kesällä käytetyt tukikuukaudet ovat myös tulovalvonnassa ja opintojen edistymisen seurannassa huomioitavia kuukausia.

Kela tekee opintojen edistymisen seurannan joka vuosi lokakuussa. Seuranta koskee koko edeltävää lukuvuotta (1.8.–31.7.). Elokuussa suoritetut opinnot otetaan huomioon vasta seuraavan lukuvuoden opintosuorituksina.

Näin haet opintotukea kesäajalle

  1. Hae kesäajan tukea OmaKelassa. Valitse Etuudet - Opintotuki - Ilmoita muutoksista - Opintotuen muutosilmoitus - Ilmoitan muusta muutoksesta tai haen lisätukea - Jatko- tai lisätukihakemus
  2. Jos opiskelet toisella asteella, ilmoita muutosilmoituksessa kesäopintojesi kesto ja liitä mukaan oppilaitoksen todistus kesäopinnoista.
  3. Jos opiskelet ulkomailla, ilmoita muutosilmoituksessa kesän opintosuunnitelmasi.
  4. Kuvaa tai skannaa liitteet ja lähetä ne OmaKelassa.

Vaihtoehtoisesti voit täyttää ja tulostaa opintotuen muutosilmoituksen (OT 15). Paperihakemuksen sekä tarvittavat liitteet voit postittaa Kelaan tai toimittaa Kelan palvelupisteeseen.

Hae kesäajan tukea hyvissä ajoin. Voit saada tukea aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta alkaen.

Jos et voi opiskella kesällä etkä ole saanut kesätöitä, voit hakea perustoimeentulotukea Kelasta.