Päätöksestä valittaminen

Jos Kelan päätös hakemukseesi on mielestäsi virheellinen, voit hakea siihen muutosta.

Huomio

Jos olet tyytymätön saamaasi perustoimeentulotuen päätökseen, hae oikaisua perustoimeentulotuen päätökseen tämän ohjeen mukaan.

Näin haet muutosta saamaasi päätökseen

 • Valita päätöksestä OmaKelassa.
 • Voit tehdä valituksen myös lomakkeella Valitus VAL1 (pdf).
 • Jos et käytä lomaketta tai tee valitusta OmaKelassa, muista kertoa valituksessasi
  • nimesi, henkilötunnuksesi, puhelinnumerosi ja osoite, johon haluat muutoksenhakua koskevat kirjeet ja päätökset
  • mihin päätökseen haet muutosta
  • mitä muutoksia vaadit
  • millä perusteilla vaadit muutoksia.
 • Jos toinen henkilö hoitaa Kela-asioita puolestasi, hänellä pitää olla valtakirja. Lue lisää toisen puolesta asioinnista.

Mihin valitus toimitetaan?

OmaKelassa tehty valitus ohjautuu valituksen aiheen perusteella joko Kelan tai työpaikkakassan käsiteltäväksi.

Jos teet valituksen lomakkeella tai vapaamuotoisesti ja päätöksen antaja on Kela, postita valituksesi Kelaan osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA. Jos päätöksen antaja on joku muu, esimerkiksi työpaikkakassa, toimita valitus sinne.

Toimita valitus 37 päivän sisällä päätöksen postituspäivästä. Postituspäivän näet päätöksestä. Kela olettaa, että olet saanut tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä postituspäivän jälkeen.

Muutoksenhakulautakunnat ja vakuutusoikeus

Jos Kelan mielestä päätöstä ei voida oikaista haluamallasi tavalla, se lähettää valituksesi edelleen muutoksenhakulautakuntaan. Niitä on kaksi, ja ne käsittelevät eri etuuksia.

Jos valituksesi koskee jotain muuta etuutta kuin toimeentulotukea tai opintoetuuksia, se käsitellään sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnassa.

Valituksesi käsitellään opintotuen muutoksenhakulautakunnassa, jos se koskee jotain seuraavista etuuksista:

 • korkoavustus
 • koulumatkatuki
 • opintotuki

Muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi valittaa vakuutusoikeuteen, joka on ylin valitusaste. Saat muutoksenhakulautakunnalta ja vakuutusoikeudesta kirjallisen päätöksen asiasta.

Muutoksenhakulautakunta ei peri asian käsittelystä maksuja. Vakuutusoikeus ei yleensä peri yksityiseltä muutoksenhakijalta oikeudenkäyntimaksua. Lue lisää vakuutusoikeuden verkkosivuilta.

Muutoksenhakuelinten yhteystiedot

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta
Pasilan virastokeskus, Ratapihantie 7, 00520 Helsinki
PL 39, 00521 Helsinki
Puh. 0295 163 800 (arkisin klo 9–15), 0295 163 801 (vaihde)
kirjaamo@samu.fi
www.samu.fi

Opintotuen muutoksenhakulautakunta
Toinen linja 17, 4 krs
PL 386, 00531 Helsinki
puh. 0295 333 000, (09) 160 01
www.opintotuenmuutoksenhakulautakunta.fi

Vakuutusoikeus
Ratapihantie 9
PL 1005, 00521 Helsinki
puh. 029 564 3200
www.vakuutusoikeus.fi