Sotebotti-verkosto sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tueksi

Oletko mukana terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien palveluiden kehittämistyössä? Kiinnostavatko sinua tekoälyavusteiset digitaaliset palveluapurit toiminnan tukemisessa? Mietitkö, voisiko chattibotti tai jokin muu robotiikkaratkaisu olla hyödyksi työssäsi?

Tule mukaan sote-ammattilaisten verkostoon, jossa lisäämme ja vaihdamme tietoa robotiikan ja tekoälyautomaation nykytilasta. Verkoston tärkein tehtävä on jakaa tietoa eri toimijoiden välillä erilaisten bottihankkeiden läpiviennistä ja tukemisesta sekä tekoälystä ja sen roolista palveluiden toteuttamisessa

Vuoden 2022 suunnitelmana on syventää verkostotyötä, laatia tietopaketti sotebottien käyttöä pohtiville organisaatioille sekä tehdä yhteistyötä hyvinvointialueiden, oppilaitosverkoston ja kansallisen tekoälyohjelman AuroraAI:n kanssa.

Tekoäly

Mikä tekoäly?

Robotiikan takana oleva tekoäly – tai paremminkin tukiäly – ei korvaa ihmistä vaan tukee ihmisen toimintaa. Se antaa ihmiselle mahdollisuuden tehdä entistä vaikuttavampaa työtä ja kohdentaa henkilöresursseja tehtäviin, jotka vaativat asiakkaan kannalta tilannekohtaista harkintaa ja ovat työntekijälle mielekkäämpiä. Parhaimmillaan botit ovat päästessään ratkomaan rutiinitehtäviä, jotka eivät vaadi päättelyä tai tulkintoja. Tekoäly voi oppia rajattomasti uusia asioita, mutta oppiakseen se vaatii dataa, jolla sekä opetetaan että testataan opittua.

Mikä keskusteleva tekoäly?

Keskusteleva tekoäly on yksinkertaistettuna ihmisen ja koneen vuorovaikutusrajapinta, jota käytetään tekstillä tai puheella. Tekoäly opetetaan ymmärtämään ihmisen käyttämää kieltä koulutusdatalla.

Mikä ohjelmistorobotiikka?

Ohjelmistorobotiikka eli RPA (Robotic Process Automation) tarkoittaa teknologiaa, jolla voidaan automatisoida rutiininomaisia, yksinkertaisia työtehtäviä erilaissa prosesseissa.

Verkoston tausta ja toiminta

Sotebotti-verkosto aloitti toimintansa osana Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka -ohjelma Hyteairoa vuonna 2020. Verkoston tavoitteena on edistää keskustelevan tekoälyn hyödyntämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä parantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta tuomalla eri sektorien toimijat yhteen.

Hyteairo-ohjelman teettämän selvityksen mukaan keskustelevan tekoälyn käyttö on suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa vielä vähäistä. Käyttöön otetut sovellukset ovat pääsääntöisesti asiakaspalvelun virtuaaliassistentteja, joita käytetään asiakkaiden ja potilaiden yleiseen neuvontaan ja opastamiseen. Kehitys on myös ollut toistaiseksi organisaatiolähtöistä ja pistemäistä.

Selvityksessä käytiin läpi käytössä olevia ratkaisuja ja luotiin strategiaa teknologian potentiaalin kansalliselle hyödyntämiselle. Selvityksen toteutti Hyteairon toimeksiannosta Accenture.

Kela koordinoi sotebotti-verkostoa

Hyteairo-ohjelma loppui vuonna 2021, mutta sotebotti-verkoston toiminta jatkuu. Kela koordinoi sotebotti-verkostoa vuoden 2022 alusta.

Verkoston tehtävänä on tukea erityisesti viestintää tekoälystä ja sen roolista palveluiden toteuttamisessa sekä hälventää kentän pelkoja bottien käyttöä kohtaan. Viestintään kuuluu olennaisesti myös keskustelevan tekoälyn nykytilaa koskeva tiedon vaihto ja levittäminen. Tietoa välitetään verkoston omissa viestintäkanavissa.

Verkoston jäsenet ovat kokeneet Hyteairon aikana tehdyn verkostotyön monella tapaa hyödylliseksi. Verkostossa on tunnistettu tarve käsitellä keskustelevan tekoälyn rinnalla myös ohjelmistorobotiikkaa, sillä ohjelmistorobotiikka on olennainen osa palveluprosesseja ja niiden parantamista.

Verkosto on koettu merkitykselliseksi, koska sen kautta on mahdollisuus vaikuttaa lainsäädännön valmistelutyöhön ja bottien kehittämiseen. Verkosto auttaa ymmärtämään asiakkaan näkökulmaa ja elämäntilanteiden moninaisuutta bottien kehittämistyössä sekä sitä, mihin kaikkeen botteja voi käyttää. Verkoston kautta voidaan myös lisätä tietoisuutta siitä, miten häiriökysynnän syntymistä palveluissa voidaan vähentää.

Keskustelevan tekoälyn kansallinen kehittäminen asettuu luontevasti myös osaksi jo käynnissä olevia kehittämishankkeita. Kansallinen AuroraAI-ohjelma tarjoaa rakenteen verkoston luomiselle ja yhteiskehittämiselle sekä yhdessä oppimiselle.

Näin pääset mukaan verkostoon

Sotebotti-verkosto toimii pääasiassa Howspace-työtilassa, johon kaikilla verkoston jäsenillä on pääsy. Vuoden aikana järjestetään erilaisia työpajoja, tietoiskuja, keskusteluja ja toimintaa. Verkoston kieli on suomi.

Jos et vielä ole mukana Howspacessa tai et kuulu sotebotti-verkostoon, ilmoittaudu mukaan alla olevasta linkistä tai avaa ilmoittautumislomake QR-koodilla. Saat kutsun työtilaan sähköpostitse yleensä viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Jos et saa viestiä, tarkista myös roskapostikansio.

Liity täältä mukaan Sotebotti-verkostoon!

Lue lisää