Mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada?

Perustoimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Perustoimeentulotuki muodostuu perusosasta ja muista perusmenoista.

Perusosa

Perusosa on kiinteä summa niistä menoista, jotka on tarkoitettu jokapäiväisen elämän välttämättömiin menoihin (esim. ruoka ja vaatteet).

Perusosalla katetaan:

 • ravintomenot
 • vaatemenot
 • vähäiset terveydenhuoltomenot (esim. itsehoitolääkkeet)
 • henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta aiheutuvat menot
 • paikallisliikenteen käyttö
 • sanomalehden tilaus
 • puhelimen ja tietoliikenteen käyttö
 • harrastus- ja virkistystoiminta
 • muut vastaavat henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot.

Näitä menoja ei siis huomioida erikseen perustoimeentulotuessa, vaan ne sisältyvät perusosaan yhtenä kokonaisuutena.  Näin ollen sinun ei tarvitse esittää tositteita (esim. kuitteja tai laskuja) perusosalla katettavista menoista. Jokaiselle perheenjäsenelle huomioidaan laskelmassa menoeränä oma perusosansa. Katso esimerkki laskelmasta.

Perusosan määrä yksin asuvalle on 514,82 euroa vuonna 2022.
Lue lisää perusosan määrästä.

Muut perusmenot

Muina perusmenoina otetaan huomioon kohtuullisen suuruisena:

Sinun pitää aina tarvittaessa esittää muihin perusmenoihisi liittyvät selvitykset (esim. vuokrasopimus tai lasku). Yleensä Kela huomioi menot todellisen suuruisina, ellei niitä pidetä määrältään kohtuuttomina. Laskut huomioidaan alkuperäisen eräpäivän mukaan, ei esimerkiksi maksumuistutuslaskun eräpäivän mukaan.

Toimeentulotuessa ei huomioida sellaisia menoja, joista saat jo korvauksen muista järjestelmistä tai muusta etuudesta (esim. silmälasit vakuutusyhtiöstä).

Näin perustoimeentulotuki lasketaan

Oikeus perustoimeentulotukeen ratkaistaan arvioimalla hakijan tuen tarve toimeentulotukilain mukaan ja tekemällä laskelma tuloista ja menoista.

 1. Laskelmassa tuloja ovat hakijan tai perheen käytettävissä olevat tulot verojen jälkeen sekä käytettävissä olevat varat. Lue lisää.
 2. Menoja ovat perusosalla katettavat menot (perusosa) ja muut tarpeelliset perusmenot.
 3. Jos laskelmassa huomioidut menot ovat tuloja suuremmat, hakijalle maksetaan erotuksen suuruinen toimeentulotuki.

Päätös tehdään yleensä 1 kuukaudeksi. Tulot, varat ja menot lasketaan kuukauden ajalta. Perustoimeentulotukea voidaan myöntää lyhyemmäksi ajaksi kuin kuukaudeksi. Silloin tuen määrä päivää kohden lasketaan siten, että koko kuukauden perusosan määrä jaetaan 30:llä.

Tuki pidemmälle ajalle

Ensimmäisessä päätöksessä perustoimeentulotuki myönnetään yleensä 1-2 kuukaudeksi kerrallaan. Sen jälkeen voit tarvittaessa hakea jatkoa.

Jos tuloissasi ja elämäntilanteessasi ei ole luvassa muutoksia, voit hakea tukea kerralla useammalle kuukaudelle. Kela arvioi tilanteesi mukaan, kuinka pitkälle ajalle voit saada tukea. Tarvittaessa sinulta pyydetään lisätietoja.

Jos tulosi tai elämäntilanteesi muuttuvat, muista ilmoittaa siitä Kelaan.

Arvioi laskurilla toimeentulotuen määrä

Ennen kuin haet perustoimeentulotukea, arvioi laskurin avulla, onko sinulla tai perheelläsi oikeus toimeentulotukeen ja paljonko voitte sitä saada.

Esimerkki perustoimeentulotuen laskelmasta

Sanna on työtön ja kahden yli 10-vuotiaan lapsen yksinhuoltaja Sipoosta. Sannalla ei ole säästöjä tai muita varoja. Hän hakee Kelasta perustoimeentulotukea tiukan taloudellisen tilanteensa vuoksi.

Perheen tuloja ovat:

 • työmarkkinatuki + lapsikorotus 679,20 e
 • lapsilisä + yksinhuoltajakorotus 326,32 e
 • asumistuki 611,20 e
 • elatustuki 345,18 e

Perheen menoja ovat:

 • vuokra 810 e
 • vesimaksu 45 e
 • perhekoon mukainen perusosa 1 281,89 e (yksinhuoltaja 586,89 e + ensimmäinen yli 10-vuotias lapsi 360,37 e + toinen yli 10-vuotias lapsi 334,63 e)

Tulot yhteensä 1 961,90 – menot yhteensä 2 136,89 = –174,99

Sannan perheelle maksetaan 174,99 e perustoimeentulotukea.
Toimeentulotuki on veroton etuus.

Esimerkin luvut ovat vuoden 2022 tasossa.

Lue lisää