Tuki työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Kaikkien työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksetaan sitä työttömyysetuutta, johon sinulla työttömänä ollessasi olisi oikeus (työmarkkinatuki, peruspäiväraha tai ansiopäiväraha).

Lisäksi sinun on mahdollista saada korotusosaa ja kulukorvausta.

Työllistymistä edistävän palvelun ajalta maksettava peruspäiväraha tai ansiopäiväraha kuluttaa työttömyyspäivärahan enimmäisaikaa.

Työttömyysetuutta voidaan tietyissä tilanteissa maksaa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta, vaikka työnhakijalla ei ole työttömänä ollessaan oikeutta etuuteen. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi:

  • korvaukseton määräaika eli karenssi
  • työssäolovelvoite
  • odotusaika.

Kun osallistut työllistymistä edistävään palveluun, saat työmarkkinatuen ilman tarveharkintaa eli esimerkiksi vanhempiesi tulot eivät vaikuta työmarkkinatukeen sinä aikana.

Työttömyysetuutta maksetaan työllistymistä edistävän palvelun ajalta kaikilta päiviltä, myös niiltä päiviltä, joina palvelua ei järjestetä.

Muissa kuin koulutukseen liittyvissä palveluissa työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen poissaolopäiviltä, ellei poissaolo johdu:

  • työkyvyttömyydestä
  • alle 10-vuotiaan lapsen sairaudesta (enintään 4 päivää)
  • työhaastattelusta tai muusta tähän rinnastettavasta työllistymiseen liittyvästä syystä
  • julkisen luottamustehtävän hoitamisesta.

Jos olet edelleen työtön, kun työllistymistä edistävä palvelu päättyy, ilmoita työttömyyden jatkumisesta täyttämällä työttömyysajan ilmoitus.