Kelan uuden ajanvarausjärjestelmän käyttöönotto on viivästynyt

Kelan uusi ajanvarausjärjestelmä oli tarkoitus ottaa käyttöön 20.9., mutta käyttöönotto on viivästynyt. Kelan yhteistyökumppaneiden kannattaa kuitenkin hoitaa valtuudet ja muut tarvittavat asiat kuntoon.

Kelan uuden ajanvarausjärjestelmän käyttöönotto on siirtynyt. Tarkka aikataulu tiedotetaan myöhemmin.

Kelan yhteistyökumppanit voivat jatkossakin varata asiakkaalleen verkossa ajan Kelan puhelinpalveluun. Yhteistyökumppani voi asiakkaan suostumuksella myös tarkistaa tai peruuttaa asiakkaalle tehdyn varauksen.

Yhteistyökumppanin edustaja voi varata asiakkaalleen ajan uudessa järjestelmässä, jos seuraavat asiat ovat kunnossa:

  • Organisaatiosi on myöntänyt sinulle Suomi.fi–valtuuden ”Sosiaaliturvan etuusasioiden ajanvarauksen tekeminen”.
  • Organisaatiosi Y-tunnus on lisätty Kelan rekisteriin.
  • Sinulla on vahva tunnistautumisen väline, kuten henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai varmennekortti.
  • Sinulla on asiakkaan lupa ajanvarauksen tekemiseen ja yhteystietojen tarkistamiseen.
  • Sinulla on asiakkaan henkilötunnus.

Ajanvarausjärjestelmään tarvittava Suomi.fi-valtuus 

Yhteistyökumppanilla pitää varauksen tekemistä varten olla Suomi.fi-valtuus ”Sosiaaliturvan etuusasioiden ajanvarauksen tekeminen”. Valtuudet annetaan Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa.

Jos edustat yritystä tai olet yksityinen elinkeinonharjoittaja, anna valtuus itsellesi tai yrityksen muille työntekijöille. Lue lisää valtuuden antamisesta yrityksenä tai yhteisönä (Suomi.fi).

Jos edustat kuntaa, säätiötä tai vastaavaa organisaatiota, pyydä valtuutta esimieheltäsi tai siltä henkilöltä, joka organisaatiossasi hallinnoi Suomi.fi-valtuuksia. Organisaatiossasi pitää tehdä valtuushakemus, jolla rekisteröidään valtuusoikeus tämän valtuuden antamiseen. Lue lisää hakemuksella valtuuttamisesta (Suomi.fi).

Ajanvarausjärjestelmän käyttöoikeus

Uutta ajanvarausjärjestelmää voivat käyttää kumppanit, jotka Kela on hyväksynyt käyttäjiksi. Edellytyksenä on, että Kela tekee kyseisen kumppanin kanssa yhteistyötä asiakkaiden sosiaaliturvan hoitamiseen liittyvissä asioissa.

Jotta yhteistyökumppani voi käyttää järjestelmää ja varata aikoja, organisaation Y-tunnuksen pitää olla Kelan ajanvarausjärjestelmän rekisterissä.

Kela tallentaa ajanvarausjärjestelmän rekisteriin organisaation nimen ja Y-tunnuksen. Kuntien Y-tunnukset viedään automaattisesti, mutta muiden organisaatioiden pitää pyytää Kelaa lisäämään organisaation nimi ja Y-tunnus rekisteriin.

Näin ilmoitat organisaatiosi Kelan rekisteriin

Jos haluat lisätä organisaatiosi rekisteriin tai jos saat ilmoituksen, että organisaatiolla ei ole oikeutta järjestelmän käyttöön, lähetä suojatulla sähköpostilla viesti osoitteeseen tekninentuki@kela.fi. Otsikoi viestisi Kelan ajanvarausjärjestelmän rekisteri.

Ilmoita viestissäsi

  • organisaation Y-tunnus
  • organisaation nimi
  • perustelut ajanvarausjärjestelmän käytölle
  • yhteyshenkilön nimi
  • organisaation tai yhteyshenkilön yhteystiedot.

Kela ilmoittaa mahdollisimman pian, mikäli organisaatiosi on lisätty rekisteriin. Jos haluat poistaa organisaation rekisteristä, voit pyytää sitä samasta sähköpostiosoitteesta.

Lue lisää