Kutsu työnantajaraatiin: Tule keskustelemaan, mitä muutoksia perhevapaauudistus tuo työpaikoille?

Kela haluaa kuulla, millä tavoin perhevapaauudistus vaikuttaa työpaikan käytäntöihin työnantajan näkökulmasta. Tätä varten järjestetään työnantajaraateja, joihin voi nyt ilmoittautua.

Järjestämme tammikuussa 2022 työnantajaraateja, joissa keskustellaan muun muassa siitä, millä tavoin perhevapaauudistuksen arvioidaan vaikuttavan työpaikkojen arkeen.

Yhtenä tärkeänä teemana on työnantajien toiveet Kelan viestinnälle: mitä, milloin ja missä kanavissa Kelan tulisi viestiä, jotta uudistuneet käytännöt tulisivat työnantajien tietoon mahdollisimman hyvin?

Työnantajaraateihin toivotaan osallistujia erilaisilta työpaikoilta: isojen ja pienten työpaikkojen edustajia eri toimialaloilta ja sekä nais- että miesvaltaisilta työpaikoilta. Mukaan mahtuu kahdeksan erilaista toimijaa.

  • Palkanlaskennan asiantuntijat, arjen asioinnin kysymykset: raati 11.1.2022 klo 13-15
  • Henkilöstöhallinnon tai johdon edustajat, uudistuksen vaikutukset työpaikoilla: raati 13.1.2022 klo 14-16

Ilmoita kiinnostuksesi osallistua raateihin täyttämällä tietosi Lyyti-palvelussa viimeistään 10.12.2021.

Otamme yhteyttä raateihin osallistuviin sähköpostitse ja toimitamme heille materiaalia valmistautumista varten. Tavoitteenamme on koota mahdollisimman monipuolinen osallistujajoukko, ja siksi kysymme taustatietoja ilmoittautumisen yhteydessä. Tiedotamme kaikille ilmoittautuneille, kun osallistujat on valittu.

Asiakasraadit osana palvelukehitystä

Asiakkaidemme näkemykset ovat tärkeitä Kelan palveluiden kehittämiseksi. Kertaluontoiset asiakasraadit ovat yksi keino, jolla kerätään asiakkaiden näkemyksiä palveluista tai kehitettävistä asioista. Asiakasraadeissa keskustellaan luottamuksellisesti kohderyhmälle tärkeistä teemoista pienryhmässä. Keskusteluissa ei käsitellä yksittäisiä asiakastapauksia.

Lisätietoja voi kysyä sähköpostitse.

Lisätietoja: asiakasraadit@kela.fi

 

Ystävällisin terveisin

Kela