Kuntoutusrahan hakeminen työnantajalle

Työnantaja voi saada kuntoutusrahaa, kun se maksaa työntekijän kuntoutuksen ajalta palkkaa.

Kuntoutusraha pitää hakea 4 kuukauden kuluessa kuntoutuksen alkamisesta.

Toimi näin

  1. Kirjaudu Työnantajan asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistuksella. Voit myös tehdä hakemuksen paperilomakkeella Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta Y17 (pdf). Isot työnantajat voivat myös lähettää hakemuksen eSara-tiedostona Ilmoitin.fi-palvelun kautta.
  2. Hae kuntoutusrahaa ilmoittamalla työntekijän kuntoutusajalta se aika, jolta työnantaja maksaa palkkaa, palkan määrä ja palkanlisät. Palkkailmoitus on samalla työnantajan hakemus.
  • Jos koko palkallisen ajan palkkatiedot eivät ole saatavissa ennakkoon, kerro hakemuksen lisätiedoissa, että maksu jatkuu edelleen jo ilmoitetun jakson jälkeen. Ilmoita palkkatiedot palkanmaksukausien jälkeen.
  • Kela käyttää vain tulorekisteriin ilmoitettuja palkkatietoja vuositulon laskemisessa. Työnantaja voi ilmoittaa hakemuksensa lisätiedoissa, jos vuositulo halutaan laskettavan erityistilanteen perusteella.
  1. Muista liitteet.
    • Jos kuntoutus ei ole Kelan järjestämä, tarvitaan lisäksi Ilmoitus kuntoutuspäätöksestä KU 114 (pdf), jonka täyttää kuntoutuksen järjestäjä (esim. kunnan sosiaali- tai terveystoimi). Sopikaa, kuka lähettää ilmoituksen Kelaan (työntekijä, työnantaja vai kuntoutuksen järjestäjä). Jos kyseessä on työterveyshuoltolain mukainen kuntoutus, työterveyshuolto täyttää ilmoituksen. Työterveyshuolto täyttää ilmoituksen silloin, kun kyse on työterveyshuoltolain mukaisesta kuntoutuksesta (esim. kuntoremontti).
  2. Lähetä hakemus.  Työnantajan kaikki liitteet ja paperihakemus pitää aina lähettää postitse tai suojatulla sähköpostilla. Työntekijä pystyy lähettämään liitteet henkilöasiakkaan asiointipalvelun Viestit-toiminnon kautta.

Hakeminen tulorekisterin kautta

Työnantaja voi hakea Kelan etuuksia myös tulorekisterin kautta, jos palkkaohjelmassa on siihen valmius. Tämä edellyttää lisäksi, että työnantaja on antanut suostumuksen sähköiseen päätökseen.

Päätös

Päätös lähetetään työntekijälle, joka on osallistunut kuntoutukseen, ja työnantajalle, jos työnantaja on maksanut kuntoutuksen ajalta palkkaa. Päätöksessä kerrotaan, jos työntekijän pitää lähettää Kelaan osallistumistodistus kuntoutuksesta. Tällöin kuntoutusraha maksetaan vasta, kun osallistumistodistus on toimitettu.

Työnantaja voi valittaa saamastaan päätöksestä sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Valitusohjeet ovat päätöksen liitteenä.

Sähköinen päätös

Työnantaja voi luopua postitse lähettävistä päätöksistä antamalla suostumuksen sähköiseen päätökseen Työnantajan asiointipalvelussa. Suostumus koskee kaikkia päivärahapäätöksiä sekä vuosilomakustannuskorvaus-, perhevapaakorvaus-  ja takaisinperintäpäätöksiä.  Tästä on julkaistu oma asiointiopas.

Lue lisää