Kelan päätökset työnantajalle

Kela antaa kaikista etuushakemuksista päätöksen, josta ilmenee

  • onko etuus tai korvaus myönnetty
  • paljonko sitä maksetaan
  • miten päätökseen voi hakea muutosta.

Päätös lähetetään työnantajalle postitse, ellei työnantaja ole toisin valinnut.

Sähköiset päätökset

Pääosan Kelan päätöksistä voi vastaanottaa sähköisesti. Sähköisiin päätöksiin siirtyminen edellyttää aina, että työnantaja antaa siihen suostumuksensa.

Työnantajan asiointipalvelun kautta haetuista päiväraha- ja perhevapaaetuuksista voi saada sähköisen päätöksen, jolloin päätöstä ei enää lähetetä postitse. Se edellyttää työnantajan suostumusta vastaanottaa päätökset sähköisesti. Sähköisen päätöksen vastaanottamisen voi myöhemmin perua ja ilmoitetun sähköpostin voi tarvittaessa vaihtaa. Muutoksista tallentuu lokitiedot.

Asiointipalvelussa päätökset ovat luettavissa kuluvan vuoden ja edeltävän 2 kalenterivuoden ajan.

Tulorekisterin kautta tehtyihin päivärahahakemuksiin annetaan aina sähköinen päätös Työnantajan asiointipalveluun. Huomaa, että tulorekisterin kautta voi hakea Kelan etuuksia vain, jos työnantaja on antanut suostumuksensa sähköisiin päätöksiin.

Sähköisten päätösten vastaanottamista ja tarkistamista varten työnantajan edustajalla pitää olla Suomi.fi-valtuuskoodi ”Palvelussuhteeseen liittyvien etuuspäätösten tarkastelu”.  Henkilö, joka saa työnantajaltaan tai työnantajansa valtuuttamalta tilitoimistolta tämän valtuuden, voi noutaa asiointipalvelusta päätöstietokoosteen kaikista kyseiselle työnantajalle annetuista päätöksistä excelinä. Tarvittaessa tiedoston voi jakaa omassa järjestelmässä pienempiin osiin.

Asiakaskirjeet ja lisäselvityspyynnöt Kela lähettää aina postitse joko työnantajan ilmoittamaan osoitteeseen ja yrityksen YTJ-tiedoista löytyvään osoitteeseen.

Työterveyshuollon korvaushakemukseen päätös lähetetään toistaiseksi myös postitse, siinäkin tapauksessa, että hakemus on tehty verkossa. Verkkohakemuksen päätös on luettavissa myös asiointipalvelussa.

KIILA-kuntoutuskurssihakemukseen, joka tehdään verkossa ei lähetetä päätöstä, mutta työnantaja saa hakemuksestaan vahvistusviestin ilmoittamaansa sähköpostiin.

Päätös postitse

Päätös postitetaan työnantajan hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen, joka voi olla myös esimerkiksi työnantajan valtuuttama tilitoimisto tai palkanlaskentayritys. Sairauspoissaoloihin, kuntoutukseen ja perhevapaisiin liittyvät päätökset ovat nähtävissä myös verkkoasiointipalvelussa. Työterveyshuollon korvauspäätös näkyy verkkoasiointipalvelussa vain, jos hakemus on tehty verkossa.

Päätös työntekijälle

Kun työnantaja maksaa palkkaa työntekijän sairauspoissaolon, kuntoutuksen tai vanhempainvapaan ajalta ja hakee poissaolon kustannuksista korvausta itselleen, päätös annetaan sekä työntekijälle että työnantajalle. Vaikka työnantaja ottaa käyttöön sähköiset päätökset, työntekijä saa kuitenkin edelleen päätöksensä postitse.

Muutoksenhaku

Työnantaja voi hakea muutosta päätökseen, johon ei ole tyytyväinen. Valitusohjeet ovat päätöksessä liitteenä tai linkkinä.

Lue lisää