Takaisinperintä työnantajalta

Kela perii työnantajalta takaisin liikaa tai väärin perustein maksetut etuudet ja korvaukset.

Työnantaja voi saada liikaa etuutta, jos etuuden maksamisen jälkeen tulee ilmi päätökseen vaikuttava muutos. Muutos voi olla esimerkiksi se, että työntekijä palaa työhön suunniteltua aikaisemmin. Takaisinperintään voi johtaa myös esimerkiksi se, että päätöksen tekemisen jälkeen ilmenee, ettei työterveyshuollon korvauksen perusteena olevaa perusselvitystä olekaan tehty.

 Jos Kela on päätöksensä perusteella maksanut työnantajalle liikaa etuutta tai korvausta, Kela on yhteydessä työnantajaan ennen päätöstä takaisinperinnästä.

Erääntyneiden saatavien perintää hoitaa Kelan perintäkeskus.

Takaisinperinnän prosessi

 1. Selvityspyyntö liikamaksusta

  • Ennen takaisinperintäpäätöstä, Kela lähettää työnantajalle selvityspyynnön liikamaksusta. Päiväraha-asioissa selvityspyyntö voidaan toimittaa sähköisen päätöksen liitteenä. Mikäli selvityspyyntö lähetetään postitse, käytetään tällöin yleensä työnantajan YTJ-rekisteristä löytyvää osoitetta. Työterveyshuollon korvausten osalta selvityspyyntö lähetetään samaan osoitteeseen kuin alkuperäinen päätöskin.
  • Työnantajan ei ole tarpeen vastata selvityspyyntöön, mikäli työnantaja ei kiistä liikamaksua, eli ei hae perittävän summan kohtuullistamista tai perinnästä luopumista. Päivärahoja koskevaan selvitykseen voi vastata vapaamuotoisella lisätiedolla esimerkiksi Työnantajan asiointipalvelussa. Työterveyshuollon korvausten selvityspyyntöihin työnantaja voi vastata kirjeitse.
 2. Takaisinperintäpäätös
  • Takaisinperinnästä annetaan päätös sen jälkeen, kun selvityspyynnössä ilmoitettu määräaika on kulunut umpeen. Päätöksessä ilmoitetaan etuuden takaisinmaksamiseen tarvittavat tiedot, kuten pankkitilin numero, eräpäivä, viitenumero ja maksettava summa.
  • Sähköisen päätöksen valinneille päivärahoja koskeva takaisinperintäpäätös on katsottavissa Työnantajan asiointipalvelussa päätöksen antamista seuraavana päivänä. Päätöskoosteella takaisinperintäpäätökset erottuvat muista etuuspäätöksistä etuuden nimeen liitetyn Takaisinperintä-lisämaininnan perusteella. Jos työnantaja ei ole ottanut päivärahojen sähköisiä päätöksiä käyttöön, takaisinperintäpäätös lähetetään työnantajan YTJ-rekisterissä olevaan osoitteeseen.
  • Työterveyshuollon takaisinperintäpäätös lähetetään kirjeenä siihen osoitteeseen, johon päätös on lähetetty. Päätöksessä voi olla perintä useammasta kuin yhdestä liikamaksutilanteesta. Takaisinperintäpäätös ei näy asiointipalvelussa.
 3. Maksukehotus
  • Jos perittävää määrää ei ole maksettu eräpäivään mennessä, Kela lähettää maksukehotuksen työnantajan YTJ-rekisterissä olevaan osoitteeseen. Kela lähettää maksukehotuksen aina postitse, koska kirjeet eivät näy työnantajien asiointipalveluissa.
 4. Ulosotto
  • Jos liikamaksua ei makseta annetussa määräajassa, velka toimitetaan ulosottoviranomaisen perittäväksi.