Työkyvyn tuki ja kuntoutus

Työnantaja, esihenkilöt, työterveyshuolto ja Kela voivat eri keinoin tukea työntekijää, jonka työkyky on heikentynyt.

Kela järjestää kuntoutusta, jonka tavoitteena on tukea ja ylläpitää työntekijöiden työkykyä ja työssä jaksamista. Yleensä kuntoutuksen tarve todetaan työterveyshuollossa.

Kela voi maksaa kuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa. Jos työntekijä saa kuntoutuksen ajalta palkkaa, työnantaja voi saada kuntoutusrahan palkkaa vastaavalta osalta.

Työnantaja voi hakea Kelasta työpaikalle räätälöityjä KIILA-kursseja.