Työtön vai ei?

TE-palvelut antaa Kelalle työvoimapoliittisen lausunnon. Siinä määritellään, oletko työtön työnhakija, jolle voidaan maksaa työttömyysetuutta. Jos olet päätoiminen opiskelija tai yrittäjä, et voi saada työttömyysetuutta.

Päätoimisia opintoja voidaan kuitenkin tukea työttömyysetuudella silloin, kun on kyse työnhakijan omaehtoisista opinnoista, joista on sovittu työllistymissuunnitelmassa.

Sivutoiminen yrittäjä voi saada työttömyysetuutta, jos on valmis vastaanottamaan kokoaikaisen työn TE-palvelujen edellytysten mukaisesti.

Lisäksi 25 vuotta täyttänyt työnhakija voi opiskella lyhytkestoisesti menettämättä työttömyysetuutta. Lyhytkestoinen opiskelu voi kestää enintään 6 kuukautta. Opintojen tulee antaa ammatillisia valmiuksia tai tukea yritystoimintaa. TE-palvelut tutkii, täyttyvätkö nämä ehdot.

Kela tutkii työmarkkinoilla olon esteet. Näitä ovat ase- tai siviilipalvelus, vankeusrangaistus, sairaala- tai laitoshoito tai muu näihin verrattavissa oleva syy.

Työttömyysetuutta voidaan maksaa vain, jos työnhakija on työmarkkinoiden käytettävissä.

Lue lisää