Ulkomailla ostettujen lääkkeiden korvaaminen

Ulkomailla syntyneiden lääkekustannusten korvaaminen riippuu muun muassa siitä, onko kyseessä äkillinen sairastuminen vai hoitoon hakeutuminen. Asiaan vaikuttaa lisäksi, onko kustannus syntynyt EU- tai Eta-valtiossa, Sveitsissä vai näiden valtioiden ulkopuolella.

Jos oleskelet tilapäisesti EU- tai Eta-valtiossa tai Sveitsissä ja joudut hakeutumaan lääkäriin sairastuttuasi äkillisesti, voit hakea korvausta paikallisesta sairausvakuutuslaitoksesta. Tällöin sinulla tulisi olla mukana voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokortti. Jos et hae korvausta kohdevaltiossa tai et saa siellä korvausta, voit hakea korvausta jälkikäteen Kelasta. Korvausta voidaan maksaa kerralla enintään 3 kuukauden hoitoa varten tarvittavasta lääkemäärästä. Jos kyseessä on erityisen kallis lääke, korvausta voidaan maksaa kerralla enintään 1 kuukauden hoitoa varten tarvittavasta lääkemäärästä. Erityisen kalliita ovat lääkkeet, joiden yhden pakkauksen arvonlisäverollinen vähittäishinta on Suomessa yli 1000 euroa.

Jos matkustat ostamaan lääkkeitä sairauden hoitoon toisesta EU- tai Eta-valtiosta tai Sveitsistä, et voi hakea korvausta kohdevaltion sairausvakuutuslaitoksesta. Tällöin voit hakea korvausta jälkikäteen Kelasta. Korvausta voidaan maksaa kerralla enintään 3 kuukauden hoitoa varten tarvittavasta lääkemäärästä. Jos kyseessä on erityisen kallis lääke, korvausta voidaan maksaa kerralla enintään 1 kuukauden hoitoa varten tarvittavasta lääkemäärästä. Erityisen kalliita ovat lääkkeet, joiden yhden pakkauksen arvonlisäverollinen vähittäishinta on Suomessa yli 1000 euroa.

Jos oleskelet tilapäisesti muualla kuin EU- tai Eta-valtiossa tai Sveitsissä ja joudut ostamaan lääkkeitä sairauden hoitoon, voit hakea korvausta jälkikäteen Kelasta. Korvausta voidaan maksaa kerralla enintään 3 kuukauden hoitoa varten tarvittavasta lääkemäärästä. Jos kyseessä on erityisen kallis lääke, korvausta voidaan maksaa kerralla enintään 1 kuukauden hoitoa varten tarvittavasta lääkemäärästä. Erityisen kalliita ovat lääkkeet, joiden yhden pakkauksen arvonlisäverollinen vähittäishinta on Suomessa yli 1000 euroa.

Ulkomailta internetin kautta tai esimerkiksi postitse hankittuja lääkkeitä ei korvata.

Määrä ja maksaminen

Korvaus maksetaan vain sairauden hoitoon määrätyistä tarpeellisista lääkkeistä. Korvaus maksetaan, jos kysymyksessä on sellainen lääkevalmiste, joka vastaa Suomessa korvattavaa lääkettä. Lääkevalmisteiden vastaavuus arvioidaan lääkemuodon, lääkeaineen ja sen vahvuuden perusteella.

Maksettavan korvauksen määrään vaikuttaa ulkomailta ostetun lääkkeen hinta, pakkauskoko ja vastaavan Suomessa korvattavaksi hyväksytyn lääkkeen pakkauskoko, hinta tai viitehinta. Korvausta maksetaan alkuomavastuun täyttymisen jälkeen.

  • Jos vastaava lääke kuuluu Suomessa viitehintajärjestelmään, korvauksen perusteena on lääkkeen ostohinta tai enintään lääkkeelle Suomessa vahvistettu viitehinta.
  • Jos vastaava lääke ei kuulu Suomessa viitehintajärjestelmään, korvauksen perusteena on lääkkeen ostohinta tai enintään lääkkeelle Suomessa vahvistettu hinta.
  • Jos sinulla on voimassa oleva lääkkeen erityiskorvausoikeus, erityiskorvaus maksetaan ulkomailta ostetusta lääkkeestä, jos vastaava lääkevalmiste on Suomessa hyväksytty erityiskorvattavaksi.
  • Jos vuosiomavastuusi (lääkekatto) on täyttynyt, ulkomailta ostetusta lääkkeestä maksetaan lisäkorvaus, jos korvaamisen edellytykset täyttyvät.
  • Jos ostettua lääkettä tai lääkeainetta ei korvattaisi Suomesta ostettuna, korvausta ei makseta myöskään ulkomailta ostetusta vastaavasta lääkkeestä. Suomessa korvattavien lääkkeiden ajantasaiset hintatiedot löytyvät lääkehausta.

Lue lisää