Etuudensaajan ja omaisten toimeentulon turvaamiseksi

Kunta voi esittää Kelan etuuden maksamista itselleen, jos etuuden maksaminen etuudensaajalle vaarantaa hänen tai hänen omaistensa toimeentulon.

Kela voi maksaa kunnalle tällä perusteella seuraavia etuuksia:

 • kansaneläke, lapsikorotus ja perhe-eläkkeet (kansaneläkelaki, § 67)
 • eläkkeensaajan asumistuki (laki eläkkeensaajan asumistuesta, § 28)
 • eläketuki (eläketukilaki, § 21)
 • eläkettä saavan hoitotuki ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuki (laki vammaisetuuksista, § 26)
 • sairauspäiväraha (sairausvakuutuslaki, luku 15 § 12)
 • kuntoutusraha (laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista, § 48)
 • takuueläke (laki takuueläkkeestä, § 18) 
 • työttömyysetuudet (työttömyysturvalaki, luku 11 § 9).

Etuuden maksaminen kunnalle ei edellytä etuudensaajan suostumusta. Kela kuitenkin kuulee etuudensaajaa ennen päätöksen tekemistä.

Tee esitys seuraavan ohjeen mukaisesti.

 1. Täytä ja tulosta Esitys etuuden maksamisesta kunnalle EV 241N (pdf). Postita esitys Kelaan. Katso postiosoitteet (Tietoa Kelasta -osio).
 2. Esityksen kunnalle maksamisesta voi tehdä myös vapaamuotoisesti. Tee vapaamuotoinen esitys kirjallisesti.
  Kirjoita esitykseen
  • etuudensaajan tiedot
  • etuus tai etuudet, joihin esitys kohdistuu
  • lakipykälät, joihin esitys perustuu
  • perustelut siitä, miten etuuden maksaminen etuudensaajalle itselleen vaarantaa hänen tai hänen perheenjäsentensä toimeentulon
  • kunnan tilinumero.
 3. Ilmoita maksuvaatimuksen päättymisestä mahdollisimman pian Kelaan. Voit ilmoittaa asiasta soittamalla viranomaislinjalle. Katso viranomaislinjan yhteystiedot.