Perhe-etuuksien maksaminen kunnalle

Näiltä sivuilta löydät tietoa siitä, miten teet maksuvaatimuksen perhe-etuuksista.
Kunta voi vaatia perhe-etuuden maksamista itselleen eri perusteilla, joista yleisimmät ovat joko lapsen tai lapsen huoltajan perhe- tai laitoshoito.

Kela ei yleensä voi maksaa etuutta kunnan välitystilille. Perhe-etuus voidaan maksaa kunnan välitystilille vain asiakkaan pyynnöstä. Asiakkaan pitää täyttää Ilmoitus tilinumeron muutoksesta Y 121 (pdf).

Kunta ei voi tehdä Kelalle maksuvaatimusta

  • adoptiotuesta
  • yksityisen hoidon tuesta
  • äitiysavustuksesta.

Maksuvaatimus elatustuesta

Kunta voi vaatia elatustuen maksamista itselleen. Kunta voi myös hakea elatustukea, jos Kela ei vielä maksa lapsesta elatustukea.

Lue lisää elatustuen maksamisesta ja hakemisesta kunnalle.