Oppilaitokset ja opiskelijaravintolat

Opiskelijaravintolat voivat hakea Kelasta ateriatukioikeutta. Sivuilla kerrotaan, mitä opiskelijaravintoloiden ja kilpailutuksesta vastaavien tahojen pitää huomioida, jotta ateriatukea voidaan maksaa.

Yksityiset oppilaitokset voivat hakea Kelasta opintotukioikeutta koulutuksiinsa. Sivuilla kerrotaan koulutuksen opintotukioikeuden myöntämisen edellytyksistä ja opintotukioikeuden hakemisesta.

Ekstranet on palvelusivusto, josta löytyy materiaalia oppilaitoksille, opiskelijaravintoloille ja pankeille.

Oppilaitosten opintolinjapalvelun kautta toisen asteen oppilaitokset ja Poliisiammattikorkeakoulu ilmoittavat Kelaan tiedot tarjoamistaan opintolinjoista. Huomaa, että lukioiden ei tarvitse ilmoittaa Kelaan opintolinjatietoja.

Järjestääkö oppilaitoksesi TUVA-koulutusta?

Koulutukseen voi saada opintotukea ja koulumatkatukea. Tutustu ekstranet-sivustollamme olevaan tarkempaan ohjeistukseen.