Muutoksista ilmoittaminen

Vammaisten tulkkauspalvelun tuottajan pitää ilmoittaa kaikista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa tulkkauspalvelun tuottamiseen tai palvelun laatuun.

Näin ilmoitat muutoksista palvelun tuottamisessa

Katso ohjeet palvelujen tuottamista koskevien muutosten ilmoittamiseen.

Näin ilmoitat henkilöstön muutoksista

Katso ohjeet henkilöstöön liittyvien muutosten ilmoittamiseen.