Muutokset

Tässä osiossa kerrotaan, millaisista muutoksista vuokranantajan pitää ilmoittaa Kelaan ja mitä tapahtuu, jos vuokranantajalle maksetaan liikaa asumistukea.

Vuokralainen muuttaa

Jos asumistuki maksetaan vuokranantajalle, vuokranantajan pitää ilmoittaa Kelaan vuokralaisen poismuutosta.

Jos vuokralainen muuttaa ennen vuokrasopimuksen päättymistä, vuokranantajan ei tarvitse palauttaa asumistukea, joka on maksettu vuokrasopimuksen voimassaolon ajalta. Toisaalta vuokranantajalla ei ole oikeutta asumistukeen muuton jälkeen, jos vuokrasopimus on irtisanottu ja vuokranantajan voidaan katsoa olevan tietoinen poismuutosta. 

Vuokranantaja ei voi käyttää vuokralaisen muuton jälkeen maksettavaa asumistukea esimerkiksi vuokrarästien kuittaamiseen, vaan tuki pitää palauttaa Kelaan.

Asumistuen saaja muuttaa saman vuokranantajan toiseen asuntoon

Vuokranantajan ei tarvitse palauttaa edellistä asuntoa varten maksettua asumistukea takaisin, jos vuokralainen muuttaa saman vuokranantajan omistamaan toiseen asuntoon.

Vuokranantajan ei tarvitse tällöin tehdä Kelaan erillistä ilmoitusta muutosta. Vuokranantajan pitää kuitenkin palauttaa asumistuki Kelalle, jos vuokralainen ei hae asumistukea uuteen asuntoon tai jos hän haluaa, että asumistuki maksetaan jatkossa hänelle itselleen. Näissä tapauksissa Kela pyytää asumistuen takaisin vuokranantajalta.

Asunnon omistusoikeus siirtyy

Vuokranantajan kannattaa ilmoittaa Kelaan, jos hän myy vuokraamansa asunnon tai jos asunnon omistusoikeus siirtyy muulla tavoin. Näissä tilanteissa vuokranantajan pitää ilmoittaa Kelaan kaikki myytävässä kohteessa asuvat henkilöt, jotka saavat asumistukea.

Vuokralainen kuolee

Jos vuokralainen kuolee, Kela saa virallisen kuolinilmoituksen Digi- ja väestötietovirastosta yleensä noin viikon kuluessa kuolemasta. Kela voi maksaa yleisen asumistuen vielä siltä kuukaudelta, jolloin vuokralainen on kuollut.

Vuokranantajan kannattaa kuitenkin ilmoittaa Kelaan vuokralaisen kuolemasta. Vuokranantaja voi tehdä ilmoituksen soittamalla viranomaislinjalle. Kela antaa puhelun yhteydessä vuokranantajalle tarkempaa neuvontaa tilanteeseen.

Asumistukea on maksettu liikaa

Vuokralaisen tai vuokranantajan pitää ilmoittaa Kelaan muutoksista, jotka vaikuttavat asumistukeen. Jos muutoksista ei ilmoiteta, Kela saattaa maksaa asumistukea aiheettomasti tai väärän suuruisena.

Jos vuokralainen on muuttanut pois asunnosta ja tukea on maksettu vielä muuton jälkeen, Kela pyytää vuokranantajaa palauttamaan liikaa maksetun tuen.

Jos vuokranantaja ei Kelan pyynnöstä huolimatta palauta liikaa maksettua asumistukea, Kela voi periä sen takaisin vuokranantajalta erikseen annettavalla takaisinperintäpäätöksellä. Jos vuokranantaja ei maksa perittävää määrää perintäpäätöksen mukaisessa määräajassa, takaisinperintä siirtyy ulosottoviranomaisen hoidettavaksi.

Vuokranantajan yhteystietojen päivittäminen

Vuokranantajan posti- ja maksuosoitteen muutokset pitää tehdä kirjallisesti lomakkeella Asumistuki vuokranantajalle Y12 (pdf).

Lomakkeen voi palauttaa mihin tahansa Kelan palvelupisteeseen (Henkilöasiakkaat-osio) tai postittaa osoitteeseen

Kela, PL 10
00056 KELA