Näin haet yleistä asumistukea

 1. Hae yleistä asumistukea OmaKelassa.
 2. Valokuvaa tai skannaa liitteet ja lähetä ne OmaKelassa. Liitä hakemukseesi
  • kopio allekirjoitetusta kirjallisesta vuokrasopimuksesta
  • todistus vuokran tai vastikkeen määrästä, jos se ei selviä muista liitteistä, kuten vuokrasopimuksesta tai vuokrankorotusilmoituksesta.
 3. Liitä ruokakuntasi tilanteen mukaan hakemukseen lisäksi
 4. Ilmoita hakemuksessa ruokakuntasi kaikkien jäsenten tulot, koska tulot vaikuttavat asumistuen määrään. Ilmoita tulot bruttona eli ennen verojen vähentämistä.
  • Kela saa tiedot palkkatuloista tulorekisteristä. Kela hyödyntää näitä tietoja hakemusten käsittelyssä. Tarvittaessa sinulta pyydetään lisätietoja.
 5. OmaKelasta näet, onko hakemuksesi ratkaistu, paljonko etuutta saat ja milloin se maksetaan. Palvelussa näet myös muistutukset mahdollisesti puuttuvista liitteistä. Saat myös kirjallisen päätöksen kotiisi postitse.

Toinen vaihtoehto on, että täytät ja tulostat lomakkeen Yleinen asumistuki AT 1 (pdf). Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Hakuaika

Voit saada asumistukea takautuvasti enintään 1 kuukaudelta. Jos haluat saada tukea esimerkiksi tammikuusta lähtien, hakemuksen täytyy olla Kelassa helmikuun loppuun mennessä.

Asumistuki myönnetään aina kuukauden 1. päivästä alkaen. Jos esimerkiksi vuokrasopimus on voimassa 15.3. alkaen, tuki myönnetään 1.4. alkaen.

Ilmoita muutoksista

Jos tulot, asumismenot tai ruokakunnan muut olosuhteet muuttuvat, asumistuki täytyy yleensä tarkistaa.

Muista ilmoittaa muutoksista Kelaan eli hakea asumistuen tarkistusta.

Lue lisää