Tuâjjtiõrvâsvuõtthuâll

Tuâjjuʹvddi âlgg jäʹrjsted puõʒlmid cõggi tuâjjtiõrvâsvuõtthuâl pukid tuâjjlaid. Tuâjjla tiõrvâsvuõttvueʹjj da reâuggpâstlvažvuõđ seuʹrrjet jeäʹrbi mieʹldd tiõrvâsvuõtt-täʹrǩstummšin. Täävtõssân lij tuâjjla reâuggpâstlvažvuõđ seillmõš.

Vuäǯǯak tääʹrǩab teâđ tuâjjtiõrvâsvuõtthuâlad kääzzkõõzzin jiijjad tuâjjuʹvddjest.

Põõrǥâsneeʹǩǩ tuâjjtiõrvâsvuõtthuâll

Privatt põõrǥâsneǩ vuäitt še jäʹrjsted jiõccses tuâjjtiõrvâsvuõtthuâl. Tõt lij kuuitâǥ jiõččvääldlaž.

Jõs põõrǥâsneeʹǩǩest lie tuâjjla, son âlgg jäʹrjsted tuâjjtiõrvâsvuõtthuâl suu tuâjjlaid. Põõrǥâsneǩ vuäitt ooccâd Kelast koʹrvvõõzz tuâjjtiõrvâsvuõtthuâl koolain.

Looǥǥ lââʹzz tuâjjtiõrvâsvuõtthuâlast (lääddas).