Muutosverokortti

Jos tuesta tehtävä ennakonpidätys tuntuu liian pieneltä tai suurelta, kannattaa tarkistaa ennakonpidätysprosentti veroprosenttilaskurilla osoitteessa www.vero.fi/verolaskuri. Kelaa voi pyytää korottamaan Verohallinnon antamaa ennakonpidätysprosenttia suullisesti ilman muutosverokorttia.

Eri elämäntilanteessa sopii erilainen verokortti, katso tarkemmat ohjeet verottajan sivuilta. Verohallinto toimittaa pyydettäessä muutosverokortin suoraan Kelaan.

Opintorahasta ei yleensä vähennetä ennakonpidätystä. Jos opintorahaa saavalla opiskelijalla on muita veronalaisia tuloja, hänen kannattaa tilata uusi verokortti palkkatuloja varten. Lue lisää Opintorahan verotus -sivulta.

Ennakonpidätyksen palautus

Asiakkaalle voidaan palauttaa liikaa perittyä ennakonpidätystä, jos hän toimittaa Kelaan muutosverokortin, joka on voimassa takautuvasti. Muutosverokortin ennakonpidätysprosentin pitää lisäksi olla pienempi kuin käytössä ollut veroprosentti.

Eläke-etuuksissa Kela korjaa ennakonpidätyksen automaattisesti takautuvasti, kun muutosverokortti on tullut Kelaan. Muissa etuuksissa asiakkaan pitää lisäksi pyytää Kelaa korjaamaan ennakonpidätystä.

Liikaa perittyä ennakonpidätystä voidaan palauttaa vain veron maksuvuoden aikana. Jos ennakonpidätyksen palautuksen maksupäivä menee seuraavalle vuodelle, ei liikaa perittyä ennakonpidätystä voida enää palauttaa. 

Lue lisää