Pitääkö Kelaan toimittaa verokortti?

Asiakkaan ei tarvitse toimittaa verokorttia Kelaan. Kela saa ennakonpidätystiedot suoraan Verohallinnosta. Vuoden 2019 ennakonpidätysperusteet otetaan käyttöön 1.2.2019.

Tukia verotetaan verolakien määräämällä tavalla. Vaikka tuet ovat pienempiä kuin palkka, ennakonpidätysprosentti ei välttämättä pienene. Tämä johtuu siitä, että tuista ei tehdä verotuksessa samoja vähennyksiä kuin palkkatulosta.

Työmarkkinatuessa ja peruspäivärahassa ennakonpidätysprosentti on yleensä 20. Päivärahoissa ennakonpidätys toimitetaan yleensä palkan veroprosentin mukaan. Jos palkan veroprosentti on alle 25 %, sairauspäiväraha verotetaan 25 %:n mukaan, ellei asiakas hae muutosverokorttia. Eri elämäntilanteessa sopii erilainen verokortti, katso tarkemmat ohjeet Verohallinnon sivuilta.

Opintorahasta ei yleensä vähennetä ennakonpidätystä. Jos opintorahaa saavalla opiskelijalla on muita veronalaisia tuloja, hänen kannattaa tilata uusi verokortti palkkatuloja varten. Lue lisää Opintorahan verotus -sivulta.

Jos tuesta tehtävä ennakonpidätys tuntuu liian pieneltä tai suurelta, kannattaa tarkistaa ennakonpidätysprosentti veroprosenttilaskurilla osoitteessa www.vero.fi/verolaskuri. Kelaa voi pyytää korottamaan Verohallinnon antamaa ennakonpidätysprosenttia suullisesti ilman muutosverokorttia.