TULES-kurser utan inkvartering (öppen vård) | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

TULES-kurser utan inkvartering (öppen vård)

Det ordnas separata kurser för personer i arbetslivet och personer utanför arbetslivet. På en och samma kurs kan det finnas deltagare från alla sjukdomsgrupper (ryggsjukdomar och sjukdomar i rörelseorganen som ger symtom i nacken, skuldrorna, de övre extremiteterna eller de nedre extremiteterna).

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökordet ”TULES-kurs”.

Sök rehabiliteringskurs

Målet för en TULES-kurs

Målet för kursen är att du ska få handledning och stöd för att hantera din livssituation och klara av din vardag. Kursen syftar till att öka dina resurser och färdigheter så att du mångsidigt kan delta i olika aktiviteter i din livsmiljö och i samhället.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Kursen omfattar 10 öppenvårdsdagar i grupp:

  • den inledande perioden omfattar 3 på varandra följande öppenvårdsdagar
  • 5 separata öppenvårdsdagar med cirka 4 veckors mellanrum
  • den avslutande perioden omfattar 2 på varandra följande öppenvårdsdagar.

Serviceproducenten kontaktar dig före rehabiliteringen, mellan öppenvårdsdagarna och efter rehabiliteringen.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

  • en specialistläkare i fysiatri, företagshälsovård, allmänmedicin eller idrottsmedicin
  • två fysioterapeuter
  • en sjukskötare, hälsovårdare eller företagshälsovårdare.

Dessutom medverkar annan yrkesutbildad personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?