Tulevien uudistusten tueksi – mitä vuoden 2017 toimeentulotukiuudistuksesta voidaan oppia?

Aika: Keskiviikko 30.9.2020, klo 13–15.15

Paikka: Verkkoseminaari, verkkolähetys 30.9.2020 klo 13

Vuoden 2017 alussa perustoimeentulotuen toimeenpano siirrettiin yli 300 kunnalta Kelalle. Päättäessään siirrosta eduskunta edellytti, että toimeentulotukilaki uudistetaan kokonaan. Keväällä 2020 sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän toimeentulotukilain uudistamisen valmistelemiseksi. Seminaarissa kuulemme, mitä vuoden 2017 toimeentulotukiuudistuksen opeista olisi hyvä ottaa huomioon tulevia uudistuksia valmisteltaessa.

Seminaari on Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit –kirjan julkistamistilaisuus.

Kirjan voi tilata omakustannehintaan julkaisut@kela.fi -osoitteesta tai ladata Heldasta kirjan pdf-version, kun se on julkaistu. 

Jos haluat seminaarin esitysmateriaalit tilaisuuden jälkeen, ilmoittaudu osallistujaksi maanantaihin 28.9.2020 mennessä. Ilmoittautumaan pääset täältä.

Ohjelma

klo 13
Tilaisuuden avaus ja Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit -kirjan esittely

YTM, tutkija Tuija Korpela, Kelan tutkimus

klo 13.15
Miksi toimeentulotukiuudistuksen alkuvaihe takkuili? Oppeja uudistusten parempaan valmisteluun

VTM, tutkija Hanna-Mari Heinonen ja VTL, erikoistutkija Markku Laatu, Kelan tutkimus

klo 13.30
Viimesijaista turvaa Kelan ja kuntien yhteistyöllä

VTM, tutkija Sanna Blomgren, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

klo 13.45
Lääkekorvausjärjestelmän aukkoja paikataan perustoimeentulotuella - tutkimustietoa ja huomioita

proviisori, DI, erikoistutkija Heini Kari, Kelan tutkimus

klo 14.00
Viimesijaiselta tuelta ensisijaisille etuuksille – havaintoja toimeentuloturvajärjestelmän dynamiikasta

VTM, HuK, tohtorikoulutettava Simo Raittila, Helsingin yliopisto

klo 14.15
Haavoittuvassa asemassa olevien huomioiminen tulevissa uudistuksissa

VTM, tohtorikoulutettava Suvi Linnanvirta, Svenska social och kommunalhögskolan

klo 14.30
Toimeentulotuen ja sosiaalityön uusi asento

YTT, dosentti, tutkimuspäällikkö Minna Kivipelto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

klo 14.45
Kommenttipuheenvuoro

toimeentulotukilain uudistamisen valmistelutyöryhmän puheenjohtaja, johtaja Eveliina Pöyhönen, STM

klo 15.00
Kysymykset ja keskustelua

 

Osa kirjan artikkeleista on toteutettu yhteistyössä Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman Tackling Inequalities in Time of Austerity – Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana (TITA) -tutkimushankkeen kanssa.