Tulojen alarajat

Jos ruokakunnan asumistuessa huomioon otettavat bruttotulot ovat alle taulukossa esitettyjen alarajojen, tuloilla ei ole vaikutusta asumistukeen. Taulukon luvuissa ei ole huomioitu mahdollista ansiotulovähennystä. Jos perusomavastuun määrä on vähemmän kuin 10 euroa, sitä ei oteta huomioon.

Voit arvioida tulojesi vaikutuksen asumistuen määrään myös laskurilla. Laskurin tulos on aina vain arvio. Jos tulosi vaihtelevat, tulot otetaan huomioon keskiarvotulona. 

Ruokakunta, hlö
(aikuiset+lapset)
Bruttotulojen raja (e/kk), jolla
perusomavastuuta ei ole
Tulot eivät vaikuta asumistukeen ollenkaan, jos ne ovat enintään e/kk
1 (1+0) 729
2 (1+1) 953
3 (1+2) 1 177
4 (1+3) 1 401
5 (1+4) 1 625
6 (1+5) 1 849
7 (1+6) 2 073
8 (1+7) 2 297
Ruokakunta, hlö
(aikuiset+lapset)
Bruttotulojen raja (e/kk), jolla
perusomavastuuta ei ole
Tulot eivät vaikuta asumistukeen ollenkaan, jos ne ovat enintään e/kk
2 (2+0) 829
3 (2+1) 1 053
4 (2+2) 1 277
5 (2+3) 1 501
6 (2+4) 1 725
7 (2+5) 1 949
8 (2+6) 2 173
Ruokakunta, hlö
(aikuiset+lapset)
Bruttotulojen raja (e/kk), jolla
perusomavastuuta ei ole
Tulot eivät vaikuta asumistukeen ollenkaan, jos ne ovat enintään e/kk
3 (3+0) 929
4 (3+1) 1 153
5 (3+2) 1 377
6 (3+3) 1 601
7 (3+4) 1 825
8 (3+5) 2 049

Lue lisää