Tulot vaikuttavat opintorahaan ja yleiseen asumistukeen

Opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin 1.8.2017. Yleistä asumistukea ja opintotukea saavan opiskelijan täytyy seurata sekä opintotuen vuositulorajan täyttymistä että asumistukeen vaikuttavaa kuukausituloa.

Jos asumistukeen vaikuttavat tulot suurenevat vähintään 400 e/kk tai pienenevät vähintään 200 e/kk edellisen päätöksen tuloihin verrattuna, asumistuki pitää tarkistaa. Ilmoita muutoksista verkossa www.kela.fi/asiointi.