Tulot vaikuttavat opintorahaan ja yleiseen asumistukeen

Yleistä asumistukea ja opintotukea saavan opiskelijan täytyy seurata sekä opintotuen vuositulorajan täyttymistä että asumistukeen vaikuttavaa kuukausituloa.

Ilmoita tulojen muutoksesta

  • Muista seurata sekä opintotuen vuositulorajan täyttymistä että asumistukeen vaikuttavaa kuukausituloa.
  • Tuloina huomioidaan bruttotulot. Myös opintoraha on asumistukeen vaikuttavaa tuloa. Opintolainaa ei huomioida tulona asumistuessa.
  • Tulot lasketaan joko jatkuvana tulona tai keskiarvotulona hakemisajankohdasta eteenpäin. Jatkuvana pidetään tuloa, joka jatkuu vähintään 3 kuukautta asumistuen myöntämis- tai tarkistamisajankohdasta.
  • Ilmoita Kelaan, jos ruokakunnan asumistukeen vaikuttavat tulot suurenevat vähintään 400 e/kk tai pienenevät vähintään 200 e/kk edellisen päätöksen tuloihin verrattuna.
  • Ilmoita muutoksista verkossa www.kela.fi/omakela.