Tulot, jotka eivät vaikuta asumistukeen

Ruokakunnan kuukausituloina ei huomioida joitakin sosiaalietuuksia, satunnaisia tuloja, palkkaan liittyviä kulukorvauksia ja alaikäisen lapsen tuloja. 

Seuraavia sosiaalietuuksia ei huomioida tulona

 • toimeentulotuki
 • lapsilisä
 • kansaneläkelain mukainen lapsikorotus
 • äitiysavustus
 • sotilasavustus
 • opintolaina, opintotuen asumislisä ja oppimateriaalilisä sekä opintorahan huoltajakorotus
 • lapseneläke
 • alle 16-vuotiaan vammaistuki
 • 16 vuotta täyttäneen vammaistuki
 • eläkettä saavan hoitotuki
 • rintamalisä ja ylimääräinen rintamalisä
 • omaishoidon tuen hoitopalkkio
 • kulukorvaukset ja ylläpitokorvaukset
 • apurahat ja avustukset, kun ne eivät liity toimeentulon turvaamiseen
 • perhepäivähoidon kustannusten korvaukset
 • sotilasvammalain mukaiset korvaukset
 • vian, vamman tai haitan perusteella maksettavat korvaukset
 • lapsen elatusapu ja elatustuki
 • tapaturmavakuutuslain mukainen haittaraha
 • työllistymisraha
 • ulkomailta maksettava etuus tai tulo, jos ne vastaavat yllä mainittuja etuuksia ja tuloja.

Satunnaista tuloa on

 • perintö
 • lahja
 • satunnainen myyntivoitto
 • jokin vastaava muu satunnainen tulo.

Palkkaan liittyviä kulukorvauksia ovat

 • kilometrikorvaukset
 • matkapäivärahat.

Lapsen tulot

Alaikäisen lapsen tulot huomioidaan vain silloin, kun lapsi on tuen hakija tai hänen puolisonsa.

Lue lisää