Hannu Mattila

Titteli: Erikoistutkija
Koulutus: VTM
Puhelin: 020 634 1956
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Asiantuntemus

 • Asiakastutkimus

Esittely

Tutkin sitä, miten Kelan asiakkaiden asiointi sujuu asiointiprosessin eri vaiheissa. Olen myös tutkinut Kelan julkisuuskuvaa ja sidosryhmäyhteistyötä.

Käynnissä olevat hankkeet

 • Asiakkaiden asiointi Kelassa
 • Kelan tekstien kehittämisohjelmaa koskeva tutkimus

Julkaisuja

 • Virrankari L, Mattila H, Saikku P, Sihvonen E, Tervola J (toim.). Tutkimuskatsaus Suomen sosiaaliturvan monimutkaisuuteen. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2021.
 • Laatu M, Airio I, Mattila H. Perustoimeentulotukiasiakkaiden käsityksiä ja kokemuksia toimeentulotukiuudistuksesta ja Kelan palveluista. Julkaisussa Korpela T, Heinonen H, Laatu M, Raittila S, Ylikännö M. Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit. Helsinki: Kela, Teemakirja 18, 2020, 116–151.
 • Mattila H. Perustoimeentulotukea hakevien asiointi Kelassa. Helsinki: Kela, Työpapereita 149, 2019.
 • Mattila H. Kelan suljetut palvelupisteet. Miten asiakkaat jatkavat asiointiaan palvelupisteen sulkemisen jälkeen? Helsinki: Kela, Työpapereita 147, 2019.
 • Mattila H. Verkkoasiointi Kelassa. Helsinki: Kela, Työpapereita 135, 2018.
 • Mattila H. Palvelua ajanvarauksella. Ajanvarauskokeilun vaikutusten arviointia. Helsinki: Kela, Työpapereita 129, 2017.
 • Mattila H. Miten Kelassa asioidaan? Helsinki: Kela, Työpapereita 128, 2017.

Blogeja

 • Laatu M, Mattila H. Taloudellisesti huono-osaiset Kelan asiakkaat kohtaavat muita useammin monenlaisia asiointiongelmia. Kelan tutkimusblogi 5.1.2022.