Anna-Liisa Salminen

Titteli: Tutkimusprofessori
Koulutus: PhD, tt
Puhelin: 020 634 1303
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela

Asiantuntemus

 • arviointitutkimus
 • kuntoutus
 • etäkuntoutus
 • apuvälineet
 • toimintaterapia
 • monimenetelmällinen tutkimus

Julkaisuja

 • Paavonen A-M, Salminen A-L. Raha- ja digipeliongelmaisten kuntoutus. Kartoittava kirjallisuuskatsaus. Helsinki: Kela, Työpapereita 158, 2020.
 • Heiskanen T, Rinne H, Salminen A-L. Psykoterapiapalvelut koronapandemian aikana. Kipunoita, Taimi ry:n jäsenlehti 4/2020, 17-19.
 • Rättö H, Blomgren J, Salminen A-L. Kelan järjestämän kuntoutuksen hylkäykset 2005–2017. Helsinki: Kela, Työpapereita 153, 2020.
 • Heiskanen T., Rouvinen J. Salminen A-L. Lasten etäkuntoutus. Suomen lastenneurologisen kuntoutuksen yhdistyksen Teema-lehti. Toukokuu 2020.
 • Karhula M, Tolvanen A, , Hämäläinen P, Ruutiainen J, Salminen A-L, Era P. Predictors of participation and autonomy in persons with multiple sclerosis. The American Journal of Occupational Therapy, July/August 2019, Vol. 73, No. 4
 • Salminen A-L, Hiekkala S.toim.  Kokemuksia etäkuntoutuksesta. Kelan etäkuntoutushankkeen tuloksia.  Helsinki:Kela, 2019.
 • Salminen A-L, Hiekkala S. Etäkuntoutuksen kehittäminen Kelassa. Julkaisussa Salminen A-L, Hiekkala S.toim.  Kokemuksia etäkuntoutuksesta. Kelan etäkuntoutushankkeen tuloksia.  Helsinki:Kela, 2019: 9-11.
 • Salminen A-L, Hiekkala S. Suositukset etäkuntoutukseen. Julkaisussa Salminen A-L, Hiekkala S.toim.  Kokemuksia etäkuntoutuksesta. Kelan etäkuntoutushankkeen tuloksia.  Helsinki:Kela, 2019: 289-293.
 • Jeglinsky I, Karhula M, Salminen A-L, Törmäkangas T. Feasibility and psychometric properties of the Finnish version of the measure of processes of care for adults. Clin Rehabil 2018.
 • Juntunen K, Salminen A-L, Törmäkangas T, Tillman P, Leinonen K, Nikander R. Perceived burden among spouse, adult child and parent caregivers. J Adv Nurs 2018.
 • Paavonen A, Salminen A-L. Intensiiviset kuntoutuskurssit traumaattisen aivovamman saaneille aikuisille. Hyödyt ja soveltuvuus Kelan järjestämäksi kuntoutukseksi. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 9, 2018.
 • Karhula M, Salminen A-L, Hämäläinen PI, Ruutiainen J, Era P, Tolvanen A. Psychometric evaluation of the Finnish version of the impact on participation and autonomy questionnaire in persons with multiple sclerosis. Scand J Occup Ther 2017 (Jan 3): 1-11.
 • Paavonen A, Mäkinen J, Salminen A-L. Tieto valinnanvapauden edellytyksenä. Miten Mikä Kunto? -viestintäkampanjalla onnistuttiin lisäämään tietoa nuorten kuntoutuspalveluista? Kuntoutus 2017 (2): 5-18.
 • Juntunen K, Nikander R, Törmäkangas T, Tillman P, Salminen A-L. Reliability and validity of the COPE Index among caregivers of disabled people. Applied Nursing Research 2016; 33: 102-107.
 • Paavonen A-M, Salminen A-L. Kelan ja Ohjaamoiden yhteistyö. Selvitys Kelan roolista nuorten matalan kynnyksen palveluissa. Työpapereita. Helsinki: Kela, 2016.
 • Autti-Rämö I, Salminen A-L, Rajavaara M, Ylinen A, toim. Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim, 2016.
 • Autti-Rämö I, Salminen A. Kuntoutumisen hyvät käytännöt. Julkaisussa: Autti-Rämö I, Salminen A, Rajavaara M, Ylinen A, toim. Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim, 2016: 14-17.
 • Sainio P, Salminen A. Toimintakyvyn arviointi ja menetelmät. Julkaisussa: Autti-Rämö I, Salminen A, Rajavaara M, Ylinen A, toim. Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim, 2016: 206-214.
 • Salminen A-L. Etäkuntoutus. Julkaisussa: Autti-Rämö I, Salminen A, Rajavaara M, Ylinen A, toim. Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim, 2016: 332-334.
 • Salminen A-L. Etämusiikkiterapia. Julkaisussa: Salminen A, Hiekkala S, Stenberg J, toim. Etäkuntoutus. Helsinki: Kela, 2016: 114-117.
 • Salminen A-L. Kuntoutuksen ammattihenkilöstö. Julkaisussa: Autti-Rämö I, Salminen A, Rajavaara M, Ylinen A, toim. Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim, 2016: 383-387.
 • Salminen A-L. Ryhmämuotoinen kuntoutus. Julkaisussa: Autti-Rämö I, Salminen A, Rajavaara M, Ylinen A, toim. Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim, 2016: 301-305.
 • Salminen A-L, Hiekkala S, Stenberg J, toim. Etäkuntoutus, Helsinki:Kela, 2016
 • Salminen A, Heiskanen T, Hiekkala S, Naamanka J, Stenberg J, Vuononvirta T. Etäkuntoutuksen ja siihen läheisesti liittyvien termien määrittelyä. Julkaisussa: Salminen A, Hiekkala S, Stenberg J, toim. Etäkuntoutus. Helsinki: Kela, 2016: 11-18. B2.
 • Salminen A, Hiekkala S, Heiskanen T, Naamanka J, Stenberg J, Vuononvirta T. Suositukset etäkuntoutukseen. Julkaisussa: Salminen A, Hiekkala S, Stenberg J, toim. Etäkuntoutus. Helsinki: Kela, 2016: 205-207.
 • Salminen A, Hiekkala S, Stenberg J. Johdanto. Julkaisussa: Salminen A, Hiekkala S, Stenberg J, toim. Etäkuntoutus. Kela: Kela, 2016: 9-10. B2.
 • Salminen A, Järvikoski A, Härkäpää K. Teoriat, viitekehykset ja mallit kuntoutusta ohjaamassa. Julkaisussa: Autti-Rämö I, Salminen A, Rajavaara M, Ylinen A, toim. Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim, 2016: 20-36.

Blogikirjoituksia

 • Heiskanen T., Rinne H., Salminen A-L. Koronakriisin aikana kuntoutus keskeytyi monesta syystä. Kelan tutkimusblogi 31.8.2020
 • Heiskanen T., Miettinen S., Paavonen A-M, Rinne H., Salminen A-L. Suhtautuminen etäkuntoutukseen koronaepidemian aikana. Kelan tutkimusblogi 26.8.2020
 • Heiskanen T., Salminen A-L. Koronakriisi vaikutti yksilöterapioiden toteutukseen Kelan tutkimusblogi 24.6.2020
 • Salminen A-L. Toimintaterapian terveystaloustieteellinen arviointi on tarpeellista. Toimintaterapeuttiliitto. Blogikirjoitus 26.5.2020.
 • Salminen A-L, Karhula M. Heiskanen T. Etäkuntoutus – pakollinen mahdollisuus. Kelan tutkimusblogi 1.4.2020
 • Salminen A-L, Heiskanen T, Miettinen S. Milloin laihdutuksesta tulee kuntoutusta? Kelan tutkimusblogi 5.3.2020
 • Miettinen S, Seppänen-Järvelä R, Heiskanen T, Salminen A-L. Kuntoutuksen integroituminen hyvinvointipalvelujen kokonaisuuteen – millaiselta näyttää tulevaisuus? Kelan tutkimusblogi 12.11.2019
 • Salminen A-L. Etäkuntoutus on haaste kuntoutusta järjestäville organisaatioille. Kelan tutkimusblogi 17.9.2019
 • Miettinen Sari, Salminen Anna-Liisa, Seppänen-Järvelä Riitta, Mäkinen Jenna. Kuntoutuksen tulevaisuus – luotettavaa tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi. Kelan tutkimusblogi 20.5.2019. Helsinki: Kela, 2019.
 • Salminen A-L, Mäkinen J. Kela korvaa työssä tai opiskelussa tarvittavan apuvälineen vuosittain 550–600 asiakkaalle. Kelan tutkimusblogi 6.5.2019.  Helsinki:Kela, 2019.
 • Salminen A-L. Kuntoilua vai kuntoutusta? Kelan tutkimusblogi 31.1.2018. Helsinki: Kela, 2018.