Tutkimuksen ja hoidon korvaaminen

Lääkärin samalla kertaa määräämä tutkimus ja hoito korvataan enintään 15 tutkimus- tai hoitokerralta. Lisäksi edellytetään, että tutkimus on suoritettu tai hoito on annettu vuoden kuluessa määräyksen antamisesta. Käsitteellä samalla kertaa määrätty tarkoitetaan saman lääkärin yhden päivän aikana antamia tutkimus- ja hoitomääräyksiä.

Asiakkaan niin halutessa tutkimus- ja hoitomääräys tulee antaa kirjallisena sellaisista tutkimuksista ja hoidoista, joiden kustannuksista voi hakea sairausvakuutuslain mukaista korvausta. Asiakkaalla tulee olla mahdollisuus hoitopaikan valintaan.

Tutkimus- ja hoitokerralla tarkoitetaan yhden päivän aikana suoritettuja tutkimus- ja hoito-toimenpiteitä. Yksityissairaalan vuodeosastolla suoritetut tutkimus- ja hoitotoimenpiteet katsotaan samalla kertaa määrätyiksi, jos ne on suoritettu viikon kuluessa ensimmäisestä tutkimuksesta tai hoitotoimenpiteestä.