Tutkimukset aiheittain

Tutkimuskohteemme on sosiaaliturva elämän eri vaiheissa ja tilanteissa. Tutkimme esimerkiksi perhe-etuuksia, eläkkeitä, työmarkkinoita ja työttömyysetuuksia, sairausvakuutusjärjestelmää, asumisen tukia ja kuntoutusta. 

Lisäksi tutkimme Kelan omaa toimintaa, kuten asiakaspalvelua ja Kelaa työyhteisönä. Kokoamme tietoa myös muiden maiden sosiaaliturvajärjestelmistä ja niiden uudistuksista.

Tälle sivulle on koottu tiiviitä tietopaketteja tutkimusaiheistamme.