Kelan tutkijoiden muut julkaisut

Tälle sivulle on koottu tiedot tutkijoidemme julkaisuista, jotka ovat ilmestyneet muiden kuin Kelan julkaisemina. Listaus on aakkosjärjestyksessä tekijän mukaan.
 

Aarnio Emma, Huupponen Risto, Martikainen Jaana E, Korhonen Maarit J. First insight to the Finnish nationwide electronic prescription database as a data source for pharmacoepidemiology research. Research in Social & Administrative Pharmacy 2020; 16 (4): 553–559.

Aarnio Johanna, Kangas Olli, Ylikännö Minna. Subjektiivisen hyvinvoinnin osa-alueiden rakentuminen työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa saavilla työttömillä. Yhteiskuntapolitiikka 2020; 85 (2): 168–180.

Ahomäki Iiro, Pitkänen Visa, Soppi Aarni, Saastamoinen Leena. Impact of a physician-targeted letter on opioid prescribing. Journal of Health Economics 2020; 72: 102344.

Antikainen Harri, Tillman Päivi. Sairausvakuutuslain ja vammaispalvelulain mukaisia matkoja on mahdollista yhdistellä. Suomen lääkärilehti 2020; 75 (13): 827–832.

Berg Venla, Miettinen Anneli, Jokela Markus, Rotkirch Anna. Shorter birth intervals between siblings are associated with increased risk of parental divorce. PLoS ONE 2020; 15 (1): e0228237.

Blomgren Jenni. Datan louhinta ei korvaa tieteellistä tutkimusta. Yhteiskuntapoliitiikka 2020; 85 (1): 3.

Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko, Perhoniemi Riku. Työttömyys ja työkyvyttömyys kietoutuvat yhteen. Työttömien työkykyä tuettava varhaisessa vaiheessa. TITA Policy Brief 5, 2020.

Blomgren Jenni, Virta Lauri J. Socioeconomic differences in use of public, occupational and private health care. A register-linkage study of a working-age population in Finland. PLoS ONE 2020; 15 (4): e0231792.

Ellfolk Maria, Leinonen Maarit K, Gissler Mika, Lahesmaa-Korpinen Anna, Saastamoinen Leena, Nurminen Marja-Leena, Malm Heli. Second-generation antipsychotics and pregnancy complications. European Journal of Clinical Pharmacology 2020; 76 (1): 107–115.

Heiskanen Tuija, Rinne Hanna, Salminen Anna-Liisa. Psykoterapiapalvelut koronapandemian aikana. Kipunoita, Taimi ry:n jäsenlehti 2020; 30 (4): 17–19.

Heiskanen Tuija, Rouvinen Johanna, Salminen Anna-Liisa. Lasten etäkuntoutus. Suomen lastenneurologisen kuntoutuksen yhdistyksen Teema-lehti 2020; toukokuu.

Huikko Eeva, Lämsä Riikka, Santalahti Päivi, Torniainen-Holm Minna, Kovanen Leena, Vuori Miika, Tuulio-Henriksson Annamari. Lasten mielenterveyspalvelujärjestelmä terveyskeskuslääkäreiden näkökulmasta. Duodecim 2020; 136 (1): 79–88.

Hujanen Timo. Työterveyshuolto on monikanavarahoituksen vähentämisen todellinen kohde. Työterveyslääkäri 2020; 38 (2): 60–62.

Hämäläinen Kari, Kanninen Ohto, Simanainen Miska, Verho Jouko. Perustulokokeilun arvioinnin loppuraportti. Rekisterianalyysi työmarkkinavaikutuksista. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT Muistio 59, 2020.

Hämäläinen Kari, Kanninen Ohto, Simanainen Miska, Verho Jouko. Perustulokokeilun työllisyysvaikutukset. Julkaisussa: Kangas Olli, Jauhiainen Signe, Simanainen Miska, Ylikännö Minna, toim. Suomen perustulokokeilun arviointi. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, Raportteja ja muistioita 15, 2020: 32-49.

Kangas Olli, Jauhiainen Signe, Simanainen Miska, Ylikännö Minna, toim. Suomen perustulokokeilun arviointi. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, Raportteja ja muistioita 15, 2020.

Kangas Olli, Palme Joakim, Kainu Markus. Welfare state entry and exit over the life course. Employment and the sustainability of the welfare state in different worlds of welfare. Julkaisussa: Foulkes Savinetti Nicol, Riekhoff Aart-Jan, toim. Shaping and re-shaping the boundaries of working life. Tampere: Tampere University Press, 2020: 29–40.

Karhula Maarit, Heiskanen Tuija. Kantavatko TULES-kuntoutuksessa asetetut tavoitteet? Kuntoutus 2020; 43 (1): 7–21.

Kariniemi Simo, Rantalaiho Vappu, Virta Lauri J, Puolakka Kari, Sokka-Isler Tuulikki, Elfving Pia. Multimorbidity among incident Finnish systemic lupus erythematosus patients during 2000–2017. Lupus 2020. [Epub ahead of print.]

Kastarinen Helena, Kallio-Laine Katariina, Klintrup Katariina, Leinonen Janne, Nurmi Harri, Saastamoinen Leena. Pregabaliinin käyttö ja väärinkäyttö yleistä. Suomen lääkärilehti 2020; 75 (51–52): 2872–2874.

Koskenvuo Karoliina, Pösö Reeta. Sukupuolten eläke-erot Kelan eläkkeiden näkökulmasta. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2020.

Koskinen Inka, Virta Lauri J, Huhtala Heini, Ilus Tuire, Kaukinen Katri, Collin Pekka. Overall and cause-specific mortality in adult celiac disease and dermatitis herpetiformis diagnosed in the 21st century. The American Journal of Gastroenterology 2020; 115 (7): 1117–1124.

Laakasuo Michael, Rotkirch Anna, van Duijn Max ym. Homophily in personality enhances group success among real-life friends. Frontiers Psychology 2020; 11: 710.

Laaksonen Mikko, Blomgren Jenni. The level and development of unemployment before disability retirement. A retrospective study of Finnish disability retirees and their controls. International Journal of Environmental Research and Public Health 2020; 17 (5): 1756.

Leinonen Taina, Solovieva Svetlana, Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko, Viikari-Juntura Eira. Osatyökyvyttömyysetuuksien käyttö yksityisen ja julkisen sektorin palkansaajilla vuosina 2007–2017. Työpoliittinen aikakauskirja 2020; 4: 38–55.

Malham Mikkel, Jakobsen Christian, Paerregaard Anders, Hald Mette, Virta Lauri, Kolho Kaija-Leena, Wewer Vibeke. Letter: Suicide risk among adult inflammatory bowel disease patients. Authors’ reply. Alimentary Pharmacology & Therapeutics 2020; 51 (11): 1214–1215.

Metsälä Johanna, Hakola Leena, Lundqvist Annamari, Virta Lauri J, Gissler Mika, Virtanen Suvi M. Perinatal factors and the risk of type 1 diabetes in childhood and adolescence. A register‐based case‐cohort study in Finland, years 1987 to 2009. Pediatric Diabetes 2020; 21 (4): 586–596.

Metsälä Johanna, Lundqvist Annamari, Virta Lauri J, Kaila Minna, Gissler Mika, Virtanen Suvi M, Nevalainen Jaakko. Use of antiasthmatic drugs and the risk of type 1 diabetes in children. A nationwide case-cohort study. American Journal of Epidemiology 2020; 189 (8): 779–787.

Miettinen Anneli, Hakovirta Mia, Saarikallio-Torp Miia, ym. Lasten vuoroasuminen ja sosiaaliturva. Vuoroasumisen nykytila ja merkitys etuus- ja palvelujärjestelmän kannalta. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 51, 2020.

Miettinen Anneli, Saarikallio-Torp Miia. Isälle kiintiöidyn vanhempainvapaan käyttö ja sen taustatekijät. Yhteiskuntapoliitiikka 2020; 85 (4): 345-357.

Miettinen Anneli, Salmi Minna, Närvi Johanna, Lammi-Taskula Johanna. Finland Country Note. Julkaisussa: Koslowski Alison, Blum Sonja, Dobrotić Ivana, Kaufman Gayle, Moss Peter, toim. International review of leave policies and related research 2020: 244-265.

Muilu Paula, Rantalaiho Vappu, Kautiainen Hannu, Virta Lauri J, Eriksson Johan G, Puolakka Kari. First-year drug therapy of new-onset rheumatoid and undifferentiated arthritis. A nationwide register-based study. BMC Rheumatology 2020; 4: 34.

Muilu Paula, Rantalaiho Vappu, Kautiainen Hannu, Virta Lauri J, Puolakka Kari. Opioid use among patients with early inflammatory arthritides compared to the general population. The Journal of Rheumatology 2020; 47 (8): 1285–1292.

Mäkkylä Katja. Perustulokokeilu mediassa. Julkaisussa: Kangas Olli, Jauhiainen Signe, Simanainen Miska, Ylikännö Minna, toim. Suomen perustulokokeilun arviointi. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, Raportteja ja muistioita 15, 2020: 136-151.

Mäklin Suvi, Laukkonen Marja-Lisa, Aaltonen Katri, ym. Lääkehoidon kokonaiskustannukset ja apteekkitalous. Esiselvitys. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 1, 2020.

Perhoniemi Riku, Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko. Determinants of disability pension applications and awarded disability pensions in Finland, 2009 and 2014. Scandinavian Journal of Public Health 2020; 48 (2): 172–180.

Perhoniemi Riku, Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko. Harva työkyvyttömyyseläkettä hakenut palaa töihin, vaikka hakemus hylättäisiin. TITA Policy Brief 2, 2020.

Perhoniemi Riku, Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko. Sources of income following a rejected disability pension application. A sequence analysis study. Disability & Rehabilitation 2020; 42 (15): 2161–2169.

Perhoniemi Riku, Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko. Työkyvyttömyyseläkehakemusten ja hylkäysosuuksien maakunnalliset erot. Yhteiskuntapoliitiikka 2020; 85 (1): 62–72.

Perhoniemi Riku, Tuulio-Henriksson Annamari, Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko. Consumption of psychotropic drugs among disability pension applicants with mental disorders. Comparing awarded and rejected applicants in Finland. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2020. [Epub ahead of print.]

Pirkola Sami, Nevalainen Jaakko, Laaksonen Mikko, ym. The importance of clinical and labour market histories in psychiatric disability retirement. Analysis of the comprehensive Finnish national-level RETIRE data. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2020; 55 (8): 1011–1020.

Pitkänen Visa, Jauhiainen Signe, Linnosmaa Ismo. Low risk, high reward? Repeated competitive biddings with multiple winners in health care. European Journal of Health Economics 2020; 21 (4): 483–500.

Pohjankoski Heini, Kautiainen Hannu, Virta Lauri J, Puolakka Kari, Rantalaiho Vappu. Trends towards more active introduction of drug therapy, emphasizing methotrexate and biologic agents, for juvenile idiopathic arthritis. Clinical Rheumatology 2020; 39 (1): 263–268.

Pohjankoski Heini, Kautiainen Hannu, Virta Lauri J, Puolakka Kari, Rantalaiho Vappu. Correction to: Trends towards more active introduction of drug therapy, emphasizing methotrexate and biologic agents, for juvenile idiopathic arthritis. Clinical Rheumatology 2020; 39 (1): 299.

Rebane Katariina, Aalto Kristiina, Haanpää Maija, Puolakka Kari, Virta Lauri J, Kautiainen Hannu, Pohjankoski Heini. Initiating disease-modifying anti-rheumatic drugs rapidly reduces purchases of analgesic drugs in juvenile idiopathic arthritis. Scandinavian Journal of Rheumatology 2020. [Epub ahead of print.]

Rinne Hanna, Blomgren Jenni. Kuntoutukseen osallistuminen ja eri osajärjestelmien ristikkäiskäyttö. Rekisteritarkastelu Oulun väestössä vuonna 2018. Kuntoutus 2020; 43 (4): 6–20.

Ruokoniemi Pälvi, Klintrup Katariina, Kastarinen Helena, Helminen Sari, Saastamoinen Leena, Leinonen Janne. Biosimilaarien käyttöönotossa pallo on lääkäreillä. Suomen hammaslääkärilehti 2020; 27 (7): 56–57 / Suomen lääkärilehti 2020; 75 (22): 1382-1383.

Räsänen Tapio, Miettinen Anneli, Saarikallio-Torp Miia. Äidin työmarkkina-asema ja lasten kotihoidon pituus. Talous & yhteiskunta 2020; 48 (1): 24–29.

Räsänen Tapio, Simanainen Miska. EUROMOD Country Report Finland 2017–2020. Colchester: University of Essex, Institute for Social & Economic Research (ISER), 2020.

Saastamoinen Leena, Aaltonen Katri, Voipio Tinna. Lääkevuosi 2019 / Medicines in 2019. Julkaisussa: Suomen lääketilasto 2019 / Finnish statistics on medicines 2019. Helsinki: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea & Kansaneläkelaitos, 2020: 31-47.

Saastamoinen Leena, Verho Jouko. Regional variation in potentially inappropriate medicine use in older adults. A national register-based cross-sectional study on economic, health system-related and patient-related characteristics. Research in Social & Administrative Pharmacy 2020. [Epub ahead of print.]

Saikkonen Paula, Ylikännö Minna. Is there room for targeting within universalism? Finnish social assistance recipients as social citizens. Social Inclusion 2020; 8 (1): 145–154.

Salonen Laura, Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko. From long-term sickness absence to disability retirement. Diagnostic and occupational class differences within the working-age Finnish population. BMC Public Health 2020; 20: 1078.

Sanerma Päivi, Miettinen Sari, Paavilainen Eija, Åstedt-Kurki Päivi. A client-centered approach in home care for older persons. An integrative review. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2020; 38 (4): 369–380.

Seppänen-Järvelä Riitta. Onko termillä väliä? Kuntoutus 2020; 43 (3): 3−4.

Seppänen-Järvelä Riitta. Tavoitteellista kuntoutusta ja kuntoutumista. Kuntoutus 2020; 43 (1): 3−6.

Sihvonen Ella. From family policy to parenting support. Parenting related anxiety in Finnish family support projects. Helsinki: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja 140, 2020.

Sihvonen Ella. From family policy to parenting support. Lectio praecursoria. Nuorisotutkimus 2020; 38 (3): 58–64.

Sihvonen Ella, Saarikallio-Torp Miia, Hanna-Mari Heinonen. Nuorena äidiksi vastoin normatiivisia odotuksia. Nuoret äidit kyselytutkimuksen valossa. Julkaisussa Valkendorff Tiina, Sihvonen Ella, toim. Nuorten perheet ja läheissuhteet. Nuorten elinolot -vuosikirja 2020. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, Nuorisotutkimusverkosto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Valtion nuorisoneuvosto, 2020: 161–178.

Sihvonen Ella, Valkendorff Tiina. Johdanto. Nuorten perhesuhteet nuorisotutkimuksen ja perhetutkimuksen risteyksessä. Julkaisussa Valkendorff Tiina, Sihvonen Ella, toim. Nuorten perheet ja läheissuhteet. Nuorten elinolot -vuosikirja 2020. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, Nuorisotutkimusverkosto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Valtion nuorisoneuvosto, 2020: 5–18.

Siippainen Anna, Paananen Maiju, Metsämuuronen Jari, ym. Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun arvioinnin toinen vaihe. Varhaiskasvatukseen osallistuminen, kokeilun kustannukset ja järjestäminen. Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Julkaisuja 14, 2020.

Simanainen Miska. Kokemukset byrokratiasta. Julkaisussa: Kangas Olli, Jauhiainen Signe, Simanainen Miska, Ylikännö Minna, toim. Suomen perustulokokeilun arviointi. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, Raportteja ja muistioita 15, 2020: 77-87.

Simanainen Miska, Kangas Olli. Speaking to those who know it best. Does participation in an experiment explain citizens’ attitudes to basic income? Journal of International and Comparative Social Policy 2020; 36 (3): 269-283.

Simanainen Miska, Kangas Olli. Toimeentulon epävarmuus ja perustulon kannatus väestössä. Julkaisussa: Kangas Olli, Jauhiainen Signe, Simanainen Miska, Ylikännö Minna, toim. Suomen perustulokokeilun arviointi. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, Raportteja ja muistioita 15, 2020: 152-168.

Taipale Heidi, Särkilä Hanna, Tanskanen Antti, Kurko Terhi, Taiminen Tero, Tiihonen Jari, Sund Reijo, Tuulio-Henriksson Annamari, Saastamoinen Leena, Hietala Jarmo. Incidence of and characteristics associated with long-term benzodiazepine use in Finland. JAMA Network Open 2020; 3 (10): e2019029.

Taivalantti Marjo, Barnett Jennifer, Torniainen Minna, ym. Sociodemographic and lifestyle factors associated with good performance in paired associates learning test in patients with schizophrenia. Schizophrenia Bulletin 2020; 46 (S1): S250.

Tervola Jussi. Different selection processes, different outcomes? Comparing labor market integration of asylum refugees, resettled refugees and their reunited family members in Finland. Comparative Migration Studies 2020; 8: 28.

Tervola Jussi, Aaltonen Katri, Heino Pekka, Kajantie Mira, Kari Heini, Ollonqvist Joonas. Kotitalouksien terveysmenojen vaikutukset köyhyyteen Suomessa. Turku: Turun yliopisto, INVEST Working Papers 1, 2020.

Tuulio-Henriksson Annamari, Miska Simanainen. Koettu terveys, psyykkinen hyvinvointi ja kognitiivinen toimintakyky. Julkaisussa: Kangas Olli, Jauhiainen Signe, Simanainen Miska, Ylikännö Minna, toim. Suomen perustulokokeilun arviointi. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, Raportteja ja muistioita 15, 2020: 50-63.

Valkendorff Tiina, Sihvonen Ella, toim. Nuorten perheet ja läheissuhteet. Nuorten elinolot -vuosikirja 2020. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, Nuorisotutkimusverkosto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Valtion nuorisoneuvosto, 2020.

van Gerven Minna, Kangas Olli, Ylikännö Minna. Hollannin aktiivimalli. Yksi valopilkku ja pitkiä varjoja. TITA Policy Brief 1, 2020.

Varimo Eveliina, Saastamoinen Leena K, Rättö Hanna, Mogk Hannu, Aronen Eeva T. New users of antipsychotics among children and adolescents in 2008-2017. A nationwide register study. Frontiers in Psychiatry 2020; 11: 316.

Vuori Miika, Koski-Pirilä Anna, Martikainen Jaana E, Saastamoinen Leena. Gender- and age-stratified analyses of ADHD medication use in children and adolescents in Finland using population-based longitudinal data, 2008–2018. Scandinavian Journal of Public Health 2020; 48 (3): 303–307.

Vuori Miika, Martikainen Jaana E, Koski-Pirilä Anna, Sourander Andre, Puustjärvi Anita, Aronen Eeva T, Chudal Roshan, Saastamoinen Leena K. Children’s relative age and ADHD medication use. A Finnish population-based study. Pediatrics 2020; 146 (4): e20194046.

Ylikännö Minna. Could the COVID-19 crisis revive the idea of a Universal Basic Income? Friends of Europe 24.6.2020

Ylikännö Minna, Kangas Olli. Kun hiiri kissalle perustulokokeilua ompeli. Turun Sanomat 26.5.2020

Åkerblad Leena, Seppänen-Järvelä Riitta, Haapakoski Kaisa. Integrative strategies in mixed methods research. Journal of Mixed Methods Research 2020; 15 (2): 152−170.