Muut kuin Kelan julkaisemat

Tälle sivulle on koottu tiedot tutkijoidemme julkaisuista, jotka ovat ilmestyneet muiden kuin Kelan julkaisemina. Listaus on aakkosjärjestyksessä tekijän mukaan.
 

Helne Tuula. Being matters. A holistic conception of wellbeing in the shift towards strongly sustainable societies. Julkaisussa: Bonnedahl Karl Johan, Heikkurinen Pasi, toim. Strongly sustainable societies. Organising human activities on a hot and full earth. Abingdon: Routledge, Routledge Studies in Sustainability, 2019: 229–246.

Jauhiainen Signe, Busk Henna. Muuttoajankohta, lähtömaa ja sukupuoli näkyvät maahanmuuttajan työllistymisessä. Talous & yhteiskunta 2019; 47 (1): 54–59.

Jauhiainen Signe, Korpela Tuija, toim. Toimeentulotuen saajien elämäntilanne, asuminen ja työnteko. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 28, 2019.

Kristensen Kasper Bruun, Karlstad Øystein, Martikainen Jaana E ym. Nonaspirin nonsteroidal antiinflammatory drug use in the Nordic countries from a cardiovascular risk perspective, 2000–2016. A drug utilization study. Pharmacotherapy 2019; 39 (2): 150–160.

Kronholm Erkki, Jousilahti Pekka, Laatikainen Tiina ym. Trajectories in hypnotic use and approaching death. A register linked case-control study. Sleep Medicine 2019; 57: 153–161.

Muilu Paula, Rantalaiho Vappu, Kautiainen Hannu, Virta Lauri, Eriksson Johan Gunnar, Puolakka Kari. Increasing incidence and shifting profile of idiopathic inflammatory rheumatic diseases in adults during this millennium. Clinical Rheumatology 2019; 38 (2): 555–562.

Perhoniemi Riku, Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko. Determinants of disability pension applications and awarded disability pensions in Finland, 2009 and 2014. Scandinavian Journal of Public Health 2019; [Epub ahead of print].

Perhoniemi Riku, Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko. Sources of income following a rejected disability pension application. A sequence analysis study. Disability & Rehabilitation 2019; [Epub ahead of print].

Perusturvan riittävyyden III arviointiryhmä. Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2015–2019. Helsinki: THL, Työpaperi 6, 2019.

Puolakka Kari, Kautiainen Hannu, Rantalaiho Vappu, Virta Lauri, Sokka-Isler Tuulikki, Haanpää Maija. Reumapotilaiden siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle vaihtelee sairaanhoitopiireittäin. Suomen lääkärilehti 2019; 74 (12): 754–758.

Seppänen-Järvelä Riitta. Quo vadis, Kuntoutus-lehti? Kuntoutus 2019; 41 (2): 3–4.

Seppänen-Järvelä Riitta, Åkerblad Leena, Haapakoski Leena. Monimenetelmällisen tutkimuksen integroivat strategiat. Yhteiskuntapolitiikka 2019; 84 (3): 333–340.

Seppänen-Järvelä Riitta, Mäkinen Jenna. Osakuntoutusrahan käyttö ja kuntoutujien kokemukset. Kuntoutus 2019; 41 (2): 18–23.

Tillman Päivi. Omaishoitajat rekisteritietojen valossa. Omaishoitajien ja hoitopalkkioiden määrä, tulotaso ja tiettyjen Kelan etuuksien käyttö. Julkaisussa: Noro Anja, toim. Omais- ja perhehoidon kehitys vuosina 2015–2018. Päätelmät ja suositukset jatkotoimenpiteiksi. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 61/2018, 2019: 44–53.

Tuulio-Henriksson Annamari, Toikka Tuula, Heino Pekka, Laukkala Tanja. Kuntoutuspsykoterapia tukee työssä pysymistä. Suomen Lääkärilehti 2019; 74 (13): 816–819.

Viikari-Juntura Eira, Leinonen Taina, Virta Lauri, ym. Early part-time sick leave results in considerable savings in social security costs at national level. An analysis based on a quasi-experiment in Finland. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 2019; 45 (2): 203–208.