Vuonna 2013 ilmestyneet

Alla on listattuna tutkijoidemme julkaisut, jotka ovat ilmestyneet muiden kuin Kelan julkaisemina. Julkaisut ovat aakkosjärjestyksessä tekijän mukaan.

Aaltonen K, Koskinen H, Saastamoinen LK, Martikainen JE. Lääkkeiden monikanavarahoitus. Mitä kertoo tapaus Mirena? Julkaisussa: Klavus J, toim. Terveystaloustiede 2013. Helsinki: THL, 2013: 43–45.

Aaltonen K, Niemelä M, Norris P, Bell S, Hartikainen S. Trends and income related differences in out-of-pocket costs for prescription and over-the-counter medicines in Finland from 1985 to 2006. Health Policy 2013; 10 (2–3): 131–140.

Aaltonen K, Saastamoinen LK. Pitkävaikutteisten insuliinianalogien ja gliptiinien käyttö yleistyy diabeteksen hoidossa. Sic!: lääketietoa Fimeasta 2013; 3 (4): 30–34.

Apunen M, Haavisto I, Kallio J, ym. Politiikan sekahaku. Mitkä asiat yhdistävät ja erottavat puolueita. Helsinki: Elinkeinoelämän valtuuskunta, 2013.

Autti-Rämö I. Heavy alcohol consumption and motherhood – a negative match. Dev Med Child Neurol 2013; 55 (3): 205–206.

Autti-Rämö I. Safe sex advocacy and focus on the child lead to less sorrow. NAD 2013; 30 (5): 375–377.

Autti-Rämö I, Komulainen J. Kuntoutus perustuu tietoon. Kuntoutumisen mahdollistavat asenteet, prosessit, osaaminen ja yksilöllisyys. Duodecim 2013; 129 (5): 452–453.

Blomgren J. Köyhän energia ei aina riitä terveelliseen elämään. Kaventaja-verkkopalvelu, 2013. Saatavissa: <http://www.thl.fi/fi_FI/web/kaventaja-fi/ajankohtaista/kavenna-kanssamme/kuukauden-kirjoitus/blomgren>.

Blomgren J, Hiilamo H, Kangas O, Niemelä M. Growing inequalities and their impacts in Finland. Country report for Finland. GINI Growing Inequalities Impacts, 2013. Saatavissa: <http://gini-research.org/articles/cr>.

Böling S, Varho T, Mäenpää H, Forsten W, Autti-Rämö I, Haataja L. Measuring quality of life of Finnish children with Cerebral Palsy. J Pediatr rehabil Med 2013; 6 (3): 121–127.

Castaneda A, Tuulio-Henriksson A, Aronen ET, Marttunen M, Kolho K. Cognitive functioning and depressive symptoms in adolescents with inflammatory bowel disease. World journal of gastroenterology WJG 2013; 19 (10): 1611–1617.

Eliasson AC, Krumlinde-Sundholm L, Gordon AM ym. Guidelines for future research in constraint-induced movement therapy for children with unilateral cerebral palsy. An expert consensus. Dev Med Child Neurol 2013.

Fritzell J, Kangas O, Bacchus Hertzman J, Blomgren J, Hiilamo H. Cross-temporal and cross-national poverty and mortality rates among developed countries. Luxembourg: LIS, LIS working paper series no. 582, 2013.

Fritzell J, Kangas O, Bacchus Hertzman J, Blomgren J, Hiilamo H. Cross-temporal and cross-national poverty and mortality rates among developed countries. Journal of Environmental and Public Health 2013 (Article ID 915490): 1–15.

Haataja A. Father's parental leaves and participation in Childcare in Finland. Fathers' participation in parental leave: Policies and practicies. Korean Women's Development Institute (KWDI), 2013: 99–123.

Hakala P. Ikääntymisen huomiointi lihavuudessa ja laihduttamisessa. Selkälehti 2013 (2): 4–5.

Hakala P. Liikaa sokeria, uhka terveydelle? Selkälehti 2013 (1): 8–9.

Hakala P. Opiskelijoiden ravitsemussuositus – miten valvonta pelaa? Bolus 2013 (3): 18.

Hakala P. Varmista D-vitamiinin saantisi. Selkälehti 2013 (3): 6–7.

Hakala P, Toikka T, Paturi M, Autti-Rämö I. Implementation of nutrition rehabilitation by different rehabilitation institutions. 2013.

Hämäläinen K, Hämäläinen U. Taloudellinen arviointi. Julkaisussa: Kokko R, toim. Työllistämishankkeiden arvioinnin näkökulmia. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työpaperi 40, 2013: 26–27.

Hämäläinen K, Hämäläinen U, Moisio A. Työtä Kaikille -kokeilun taloudelliset vaikutukset. Julkaisussa: Kokko R, Nenonen T, Martelin T, Koskinen S, toim. Työllisyys, terveys ja hyvinvointi. Paltamon työllistämismallin arviointitutkimus. Hankkeen loppuraportti. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2013: 231–267.

Hämäläinen U. Perhevapaakeskustelun sietämätön vaikeus. Sosiaalivakuutus 2013 (1).

Hämäläinen U, Tuomala J. Faktaa nuorisotyöttömyydestä. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 2013.

Härkänen T, Maljanen T, Lindfors O, Virtala E, Knekt P. Confounding and missing data in cost-effectiveness analysis. Comparing different methods. Health Econ Rev 2013; 3 (1): 8.

Hawdon J, Räsänen P, Oksanen A, Vuori M. Social responses to collective crime. Assessing the relationship between crime-related fears and collective sentiments. European Journal of Criminology 2013.

Helne T. Apusesta Nussbaumiin ja talouskasvusta sivistykseen. Janus 2013; 21 (1): 73–75.

Helne T. Solidaarisuutta vakuutuskoneella? Tiede & edistys 2013 (4): 245–253.

Hiilamo H, Blomgren J. Terveyserojen taustatekijät ovat tiedossa. Nuori Lääkäri 2013 (1).

Hiilamo H, Glantz SA. Local Nordic tobacco interests collaborated with multinational companies to maintain a united front and undermine tobacco control policies. Tob Control 2013; 22 (2): 154–164.

Hiilamo H, Kangas O. A recipe for a better life. Experiences from the Nordic countries. Helsinki: CMI, 2013.

Hinkka K, Aalto L, Rajavaara M. Results of a mixed methods study evaluating a development project on work related rehabilitation. Abstract, EFRR 2013. Turk J Phys Med Rehab 2013; 59 (Suppl 2): 66.

Hinkka K, Kuoppala J, Vaananen-Tomppo I, Lamminpaa A. Psychosocial work factors and sick leave, occupational accident, and disability pension. A cohort study of civil servants. J Occup Environ Med 2013; 55 (2): 191–197.

Hirvilammi T, Lettenmeir M, Laakso S, Lähteenoja S. Studying well-being and its environmental impacts. A case study of minimum income receivers in Finland. Journal of Human Development and Capabilities 2013; 14 (1): 134–154.

Horelli L, Rajavaara M, Seppänen-Järvelä R. Arvioinnin teemanumero 2013. Hallinnon tutkimus 2013; 32 (1): 21-69.

Horelli L, Rajavaara M, Seppänen-Järvelä R. Arviointi verkostoyhteiskunnassa. Hallinnon tutkimus 2013; 32 (1 (Arvioinnin teemanumero 2013)): 23–24.

Hujanen T, Mikkola H. Ennaltaehkäisyn ja sairaanhoidon roolit työterveyshuollossa. Ovatko taloudelliset kannusteet kunnossa? Julkaisussa: Klavus J, toim. Terveystaloustiede 2013. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2013: 76–78.

Hujanen T. Miten luen ja tulkitsen tutkimuksia? Haava 2013 (2): 28–29.

Hujanen T, Mikkola H. Pääkaupunkiseutu ja kasvukunnat hyötyvät eniten työterveyshuollosta. Sosiaalivakuutus 2013 (3): 35–36.

Hujanen T, Mikkola H. Työterveyshuollon alue-erot selittyvät työnantajien valinnoilla. Suomen Lääkärilehti 2013; 42 (68): 2662–2663.

Hujanen T, Mikkola H. Työterveyshuolto tukee vahvasti metropolialueen kuntia. Hoivapalvelut 2013 (2): 43–44.

Huovinen E, Laine J, Virtanen MJ ym. Excess healthcare costs of a large waterborne outbreak in Finland. Scandinavian Journal of Public Health 2013; 41: 761–766.

Jauhiainen S, Holappa V, Maljanen T, Virta L, Helminen S, Mikkola H. Mallivaihtoehtoja hammashoidon Kela-korvausjärjestelmälle. Julkaisussa: Klavus J, toim. Terveystaloustiede 2013. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2013: 46–49.

Jeglinsky I, Brogren Carlberg E, Autti-Rämö I. How are actual needs recognized in the content and goals of written rehabilitation plans? Disabil Rehabil 2013.

Jeglinsky I, Karhula M, Autti-Rämö I. Kuntoutusprosessi kuntoutujan arvioimana. Kuntoutus 2013; 36 (4): 37–52.

Johansson P, Pekkarinen T, Verho J. Gränshandel med alkohol och dess effekter på hälsa och produktivitet. Ekonomisk Debatt 2013; 41 (6): 48–52.

Joutsenniemi K, Tuulio-Henriksson A, Elovainio M, ym. Depressive symptoms, major depressive episodes and cognitive test performance-what is the role of physical activity? Nordic Journal of Psychiatry 2013; 67 (4): 265–273.

Juntunen K, Era P, Salminen A. Kuntoutuskursseille osallistuneiden omaishoitajien elämänlaatu ja kokemukset omaishoidosta. Gerontologia 2013; 27 (1): 2–12.

Jussila A, Virta L, Pukkala E, Farkkila MA. Malignancies in patients with inflammatory bowel disease. A nationwide register study in Finland. Scand J Gastroenterol 2013; 48 (12): 1405–1413.

Jussila A, Virta L, Salomaa V, Maki J, Jula A, Farkkila MA. High and increasing prevalence of inflammatory bowel disease in Finland with a clear North-South difference. J Crohns Colitis 2013; 7 (7): e256–62.

Jämsen E, Virta L, Hakala M, Kauppi MJ, Malmivaara A, Lehto MU. The decline in joint replacement surgery in rheumatoid arthritis is associated with a concomitant increase in the intensity of anti-rheumatic therapy. A nationwide register-based study from 1995 through 2010. Acta Orthop 2013; 84 (4): 331–337.

Järvikoski A, Harkapaa K, Martin M, Vasari P, Autti-Rämö I. Service characteristics as predictors of parents' perceptions of child rehabilitation outcomes. J Child Health Care 2013.

Järvikoski A, Martin M, Autti-Rämö I, Harkapaa K. Shared agency and collaboration between the family and professionals in medical rehabilitation of children with severe disabilities. Int J Rehabil Res 2013; 36 (1): 30–37.

Kallio J, Kangas O, Niemelä M. Intohimo tasa-arvoon. Tuloero- ja maahanmuuttoasenteet erottavat suomalaiset muista pohjoismaalaisista. Julkaisussa: Apunen M, Haavisto I, Kallio J ym., toim. Politiikan sekahaku. Mitkä asiat yhdistävät ja erottavat puolueita. Helsinki: Elinkeinoelämän valtuuskunta, 2013: 47–67.

Kalliokoski A, Saastamoinen LK, Martikainen JE, Voipio T. Lääkevuosi 2012 / Medicines in 2012, 2013.

Kalliomaa-Puha L. Have Finland already tackled the new social risks? Polityka Spoleczna 2013 (11–12 (No 1(9) ENG)): 36–40.

Kalliomaa-Puha L. Homo sosiojuridicus – mitä asiakkaalta ja potilaalta odotetaan? Muuttuva sosiaalioikeus. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja, E-sarja N:o 24, 2013: 97–123.

Kangas O. Kansainvälisten palkkavertailujen vaikeus. Acatiimi 2013 (7): 38.

Kangas O. Kiistanalaista oikeudenmukaisuutta - John Rawlsin oikeudenmukaisuusteoria ja sen soveltaminen empiiriseen sosiaalitutkimukseen. Julkaisussa: Kainulainen S, Saari J, Taipale S, toim. Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, A Tutkimuksia 38, Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 64, 2013: 43–59.

Kangas O. Nicholas Barr vaiko Veikko Lavi? Työeläke 2013; 48 (3): 29.

Kangas O. Nordmod – patentoitu pohjoismainen malli ja sen haasteet. Talous ja yhteiskunta 2013; 41 (4): 46–51.

Kangas O. Suomi – sarvikuonojen maa. Sosiaalivakuutus 2013; 51 (2): 32.

Kangas O, Kvist J. Nordic welfare states. Julkaisussa: Greve B, toim. The Routledge handbook of the welfare state. London: Routledge, 2013: 148–160.

Kangas O, Niemelä M, Varjonen S. Narratives and numbers. Politics in the making of sickness insurance in Finland. Julkaisussa: Haggren H, Rainio-Niemi J, Vauhkonen J, toim. Multi-layered historicity of the present. Approaches to social science history. Helsinki: University of Helsinki, Publications of the Department of Political and Economic Studies, 2013: 271–296.

Kangas O, Saloniemi A. Historical making, present and future challenges for the Nordic welfare state model in Finland. Oslo: Fafo, Fafo-report 40, 2013.

Kauppi P, Linna M, Martikainen J, Makela MJ, Haahtela T. Follow-up of the Finnish Asthma Programme 2000-2010. Reduction of hospital burden needs risk group rethinking. Thorax 2013; 68 (3): 292–293.

Kehusmaa S, Autti-Rämö I, Helenius H, Rissanen P. Does informal care reduce public care expenditure on elderly care? Estimates based on Finland's Age Study. BMC Health Serv Res 2013; 137.

Kehusmaa S, Autti-Rämö I, Rissanen P. Omaishoidon vaikutus ikääntyneiden hoidon menoihin. Yhteiskuntapolitiikka 2013 (2).

Kerola AM, Kerola T, Kauppi MJ ym. Cardiovascular comorbidities antedating the diagnosis of rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2013; 72 (11): 1826–1829.

Kerola AM, Nieminen T, Kauppi MJ, ym. Psychiatric and cardiovascular comorbidities as cause of work disability among individuals with rheumatoid arthritis. 2013.

Kerola AM, Nieminen T, Virta L ym. Low cardiovascular mortality among early rheumatoid arthritis patients. A nationwide register study 2000–2008. 2013.

Koponen A, Kalland M, Autti-Rämö I, Laamanen R, Suominen S. Socio-emotional development of children with Foetal Alcohol Spectrum Disorders in long-term foster family care. Nordic Social Work Research 2013; 3 (1): 38–58.

Koskenvuo K, Huunan-Seppala A, Keistinen T, Autti-Rämö I, Laitinen LA, Koskenvuo M. Effect of smoking on use of antibacterials. A 9-year follow-up study of 24 000 working-aged Finns. Tob Control 2013; 22 (4): 280–286.

Koskinen H, Martikainen JE, Maljanen T, Ahola E, Saastamoinen LK. Viitehintajärjestelmän vaikutus järjestelmään kuuluvien ja sen ulkopuolella olevien lääkkeiden kustannuksiin. Julkaisussa: Klavus J, toim. Terveystaloustiede 2013. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2013: 28–31.

Kärkkäinen S, Pitkäniemi J, Silventoinen K, ym. Disability pension due to musculoskeletal diagnoses. Importance of work-related factors in a prospective cohort study of Finnish twins. Scand J Work Environ Health 2013; 39 (4): 343–350.

Maljanen T, Härkänen T, Virtala E, Lindfors O, Tillman P, Knekt P. The cost-utility of two short-term psychotherapies in the treatment of depressive and anxiety disorders during a three-year follow-up. Value in Health: The Journal of the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research 2013; 16: A62–A62.

Maljanen T, Koskinen H, Mikkola H. Hintasääntely yksityisissä lääkäripalveluissa – paljonko potilaat voittaisivat? Julkaisussa: Klavus J, toim. Terveystaloustiede 2013. Helsinki: THL, 2013: 50–54.

Martikainen JE, Koskinen H, Maljanen T, Saastamoinen LK. Lääkkeiden hintojen ja kustannusten kehitys. Mitä lääkevaihdolla ja viitehintajärjestelmällä on saavutettu? SIC! 2013; 3 (1): 24–27.

Mattila Y. Omaishoito on puutteellisesti tuettu hoitomuoto. Hoivapalvelut 2013; (1): 11–12.

Mattila Y. Omaishoitajat toimivat maailmanlaajuisesti etujensa parantamiseksi. Hoivapalvelut 2013 (3): 52–55.

Mattila Y. Suomi eurooppalaisessa joustoturvavertailussa. Työpoliittinen aikakausikirja 2013 (2): 63–70.

Mattila Y, toim. Toimeentuloturva. Helsinki: FINVA, 2013.

Metsälä J, Lundqvist A, Virta L, Kaila M, Gissler M, Virtanen SM. Mother's and offspring's use of antibiotics and infant allergy to cow's milk. Epidemiology 2013; 24 (2): 303–309.

Mikkola H. Amerikkalaisilla professoreilla vankka usko omahoitoon. Hoivapalvelut, 2013.

Mikkola H. Omahoito tulee – olemmeko valmiita? Haava 2013 (4): 50.

Mikkola H. Suolaista vai makeaa: vanhusten palvelujen markkinoistuminen. Hoivapalvelut, 2013.

Mikkola H. Amerikkalaisilla professoreilla vankka usko omahoitoon. Hoivapalvelut 2013 (3): 9.

Mikkola H. Kansalaisten ja työnantajien kukkarolla. Hoivapalvelut 2013 (2): 9.

Mikkola H, Komu M, Helminen S. Suun terveydenhuollon yhteistyöhanke Kelan rekisterien kertomana. Suomen hammaslääkärilehti 2013; 20 (9): 26–28.

Pekola P. Avofysioterapian järjestämistapoja selvittävä tutkimus edennyt puoliväliin. Fysioterapia 2013; 6: 26–29.

Pekola P. Miten kilpailu vaikuttaa kuntoutuspalveluiden laatuun? Sosiaalivakuutus 2013; 4: 35–36.

Pekola P, Linnosmaa I, Mikkola H. Asiakkaan valinta terveyspalveluissa – esimerkkinä Kelan fysioterapiapalvelut. Terveystaloustiede 2013, THL, Helsinki: 2013.

Puolakka E, Aaltonen K, Lavikainen P, Hartikainen S. Ei-korvattavien lääkkeiden käyttö kuopiolaisilla iäkkäillä vuonna 2007. Farmaseuttinen Aikakauskirja Dosis 2013; 29 (3): 153–162.

Ragupathy R, Aaltonen K, Tordoff J, Norris P, Reith D. The authors' reply to Wonder and Milne: "Comparing subsidized access to medicines across payer systems". Pharmacoeconomics 2013; 31 (2): 175–176.

Raiskila T, Sequeiros SB, Kiuttu J ym. Obsessive-compulsive personality disorder is common among occupational health care clients with depression. J Occup Environ Med 2013; 55 (2): 168–171.

Rantalaiho VM, Kautiainen H, Jarvenpaa S ym. Decline in work disability caused by early rheumatoid arthritis. Results from a nationwide Finnish register, 2000-8. Ann Rheum Dis 2013; 72 (5): 672–677.

Rikala M, Hartikainen S, Saastamoinen LK, Korhonen MJ. Measuring psychotropic drug exposures in register-based studies. Validity of a dosage assumption of 1 unit per day in older Finns. Int J Methods Psychiatr Res 2013; 22 (2): 155–165.

Saarinen A, Airio I, Kaikkonen R, Luoma M. Onnellisuus erityyppisillä asuinalueilla. Yhteiskuntapolitiikka 2013; 78 (5): 520–532.

Saarinen A, Niemelä M. Terveydenhuolto osana kunta- ja palvelurakenteiden uudistamista Helsingin Sanomien mukaan vuosina 2003–2012. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2013; 50 (2): 127–138.

Saastamoinen LK, Martikainen JE, Koivisto P. Näet lääkemääräystietosi myös verkkosivuilta. Suomen Lääkärilehti 2013; 68 (17): 1269–1271.

Saastamoinen LK, Tanskanen P, Heikkilä E. Undergraduate students' experiences in counselling patients using long-term medication – the EUPC (Effects Use Problems Checkups) method. Pharmacy Education 2013.

Saastamoinen LK, Verho J. Drug expenditure of high-cost patients and their characteristics in Finland. European Journal of Health Economics 2013; 14 (3): 495–502.

Salminen A. Monimenetelmällistä tutkimusnäyttöä. Haava 2013; 2: 23–25.

Salminen A, Juntunen K. Omaishoitajat tekevät satojen miljoonien säästöt. Kuntalehti 2013; 7: 50–52.

Sanders-Jackson A, Song AV, Hiilamo H, Glantz SA. Effect of the framework convention on tobacco control and voluntary industry health warning labels on passage of mandated cigarette warning labels from 1965 to 2012. Transition probability and event history analyses. Am J Public Health 2013; 103 (11): 2041–2047.

Seppänen-Järvelä R, Vataja K. Hyvä, paha kehittäminen. Kehittämistyön eettiset haasteet sosiaali- ja terveysalalla. Julkaisussa: Ollila S, Raisio H, toim. Hyvinvointijärjestelmät muuttuvassa toimintaympäristössä. Juhlakirja professori Pirkko Vartiaisen 60-vuotispäivän kunniaksi. Vaasa: Vaasan yliopisto, Acta Wasaensia 277, Social and Health Administration 8, 2013: 92–100.

Sinnemäki J, Saastamoinen LK, Hannula S, Peura S, Airaksinen M. Automated dose dispensing service provided by community pharmacies in Finland – a study on initiation process. International Journal of Clinical Pharmacy 2013.

Stoll G, Pietiläinen OPH, Linder B ym. Deletion of TOP3², a component of FMRP-containing mRNPs, contributes to neurodevelopmental disorders. Nat Neurosci 2013; 16 (9): 1228–1237.

Tervola J, Verho J. Moni maahanmuuttaja on toimeentuloturvan varassa. Sosiaalivakuutus 2013; 51 (2): 35–36.

Torniainen M, Wedenoja J, Varilo T, ym. Does originating from a genetic isolate affect the level of cognitive impairments in schizophrenia families? Psychiatry Res 2013; 208 (2): 111–117.

Torniainen M, Wegelius A, Tuulio-Henriksson A, Lönnqvist J, Suvisaari J. Both low birthweight and high birthweight are associated with cognitive impairment in persons with schizophrenia and their first-degree relatives. 2013.

Tuominen U, Maljanen T, Tervola J, Mikkola H. Onko yksityisten terveyspalvelujen alueellisella keskittymisellä vaikutusta palvelujen hintoihin? Julkaisussa: Klavus J, toim. Terveystaloustiede 2013. Helsinki: THL, 2013: 38–42.

Tuominen U, Sintonen H, Aronen P, ym. Cost-utility of waiting time in total joint replacements. A randomized clinical trial. Int J Technol Assess Health Care 2013; 29 (1): 27–34.

Vaarama M, Kangas O. Suomi tarvitsee vahvaa sektoritutkimusta. Helsingin Sanomat, Mielipide 19.5.2013.

Verho J. Unemployment duration and the role of compositional variation. Evidence from a period of economic crisis in Finland. Empirical Economics 2013; Online first: 1–22.

Virta L. Dementialääkitys yhä useammalla työikäisellä. Työterveyslääkäri 2013; 31 (3): 40–44.

Virta L. Dementialääkkeiden käyttö yleistyy: hinnat halpenevat ja peruskorvaukset laajenevat. Sic!: lääketietoa Fimeasta 2013; 3 (2): 12–17.

Virta L. E-reseptillä toimitetaan jo lähes joka toinen lääkemääräys. Suomen lääkärilehti 2013; 68 (39): 2458–2461.

Virta L, Ashorn M, Kolho KL. Cow's milk allergy, asthma, and pediatric IBD. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2013; 56 (6): 649–651.

Virta L, Kausto J. Osasairauspäivärahan käyttö aikaistuu. Työterveyslääkäri 2013; 31 (4): 58–59.

Virta L, Keskimäki I, Mikkola H. Kuinka paljon Kelan sairauspäivärahaa maksetaan leikkausten odotusaikana – laskelmia vuoden 2008 aineistolla. Julkaisussa: Klavus J, toim. Terveystaloustiede 2013. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2013: 55–59.

Virta L, Kolho KL. The risk of contracting pediatric inflammatory bowel disease in children with celiac disease, epilepsy, juvenile arthritis and type 1 diabetes. A nationwide study. J Crohns Colitis 2013; 7 (1): 53–57.

Vuori M, Oksanen A, Räsänen P. Fear of crime in local communities after school shootings. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 2013; 14 (2): 154–171.

Vuori M, Oksanen A, Räsänen P. Local responses to collective and personal crime after school shootings. Crime, Law and Social Change 2013; 59 (2): 225–242.

Wegelius A, Pankakoski M, Lehto U, ym. An association between both low and high birth weight and increased disorganized and negative symptom severity in schizophrenia and other psychoses. Psychiatry Res 2013; 205 (1-2): 18–24.

Wettermark B, Zoega H, Furu K, ym. The Nordic prescription databases as a resource for pharmacoepidemiological research. A literature review. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2013; 22 (7): 691–699.

Widström, E, Komu M, Mikkola H. Longitudinal register study of attendance frequencies in public and private dental services in Finland. Community Dental Health 2013; 30 (3): 143–148.